НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журналЖурнал «Український вісник психоневрології» друкується з 1993 року Українським НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії сумісно з Українським товариством неврологів, психіатрів та наркологів (свідоцтво про держреєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 368, видано Державним комітетом України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження 10.01.1994).

У журналі друкуються нові дані про результати досліджень у галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.

Видання журналу здійснюється щокварталу. Журнал надходить до медичних бібліотек усіх областей України, НАН України та бібліотеки медичних вузів України, до управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій, членам товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, у медичні бібліотеки столиць країн СНД.

Головний редактор — П. В. Волошин

Редакційна колегія:

А. М. Бачериков, Н. П. Волошина, Т. М. Воробйова, Ю. І. Головченко, І. А. Григорова, Л. А. Дзяк, І. С. Зозуля, І. М. Карабань, В. І. Козявкін, І. В. Лінський, М. Б. Маньковський, Н. О. Марута (заступник головного редактора), Б. В. Михайлов, О. І. Мінко, Т. С. Міщенко, О. К. Напрєєнко, В. С. Підкоритов, В. І. Сухоруков, В. Я. Тацій, С. І. Табачніков, О. С. Чабан, В. О. Шаповалова, Л. Ф. Шестопалова, І. О. Явдак (відповідальний секретар).

Редакційна рада:

В. А. Абрамов, В. С. Бітенський, В. І. Борисов, В. А. Вербенко, А. П. Гетьман, К. М. Головач, Є. Г. Дубенко, С. К. Євтушенко, С. Є. Казакова, Г. М. Кожина, В. О. Коновалова, В. Ю. Мартинюк, Т. В. Мироненко, В. О. Павлов, В. М. Пашковський, Н. Г. Пшук, Г. С. Рачкаускас, О. А. Ревенок, В. І. Реміняк, А. С. Сон, І. К. Сосін, О. М. Статинова, О. А. Фільц, В. В. Шаповалов, В. Ю. Шепітько, Л. М. Юр’єва.


Рецензенти з питань неврології:

Н. П. Волошина, Ю. І. Головченко, Н. М. Грицай, І. А. Григорова, Л. А. Дзяк, Є. Г. Дубенко, І. С. Зозуля, В. С. Мерцалов, Т. С. Міщенко, В. Г. Назаренко, В. І. Сухоруков.

Рецензенти з питань психіатрії:

В. А. Абрамов, А. М. Бачериков, В. В. Вербенко, С. Є. Казакова, Г. М. Кожина, О. Г. Луценко, Б. В. Михайлов, О. К. Напрєєнко, В. С. Підкоритов, О. С. Чабан, Л. Ф. Шестопалова.

Рецензенти з питань наркології:

В. С. Бітенський, В. Л. Гавенко, М. Ю. Ігнатов, І. В. Лінський, О. І. Мінко, В. О. Павлов, І. К. Сосін, В. Я. Пішель.

Рецензенти з питань дитячої психоневрології:

С. К. Євтушенко, В. І. Козявкін, В. Ю. Мартинюк, Л. М. Танцура.

Рецензенти з питань технології ліків, організації фармацевтичної справи, фармацевтичного права, судової фармації та криміналістики:

В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. Ю. Шепітько.


Адреса редакції:

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України»
вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068.© «Новости украинской психиатрии», 2004–2017
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211