НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

МІСЦЕ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

І. Д. Спіріна, Д. Ф. Кетков, Г. І. Лисиця, О. В. Серебритська, І. О. Пушкаш, І. М. Лісовська, Я. Є. Фенева, С. Ф. Леонов, А. М. Д’ячук

Дніпропетровська державна медична академія,
кафедра психіатрії, загальної і медичної психології

* Публікується за виданням:
Спіріна І. Д., Кетков Д. Ф., Лисиця Г. І., Серебритська О. В., Пушкаш І. О., Лісовська І. М., Фенева Я. Є., Леонов С. Ф., Д’ячук А. М. Місце медичної психології в системі сучасної охорони здоров’я // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 134.

На сьогоднішній день неухильно зростає потреба сучасної медицини у фахівцях з якісною психологічною освітою. Це обумовлено змістом фаху, який є напрямком психології, що використовує психологічні закономірності у діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань.

Відомо, що 15–20% населення нашої планети потребує психологічної допомоги. У зв’язку з цим проблема формування та підтримання психічного здоров’я людини має надзвичайне значення.

Сучасна підготовка лікаря-психолога орієнтована на підтримання психічного здоров’я людини, корекцію переживань хворого у зв’язку з хворобою, корекцію психологічного реагування особистості на ті чи інші стресори, формування адекватних взаємовідносин лікаря, медичного персоналу і хворого, широкий психологічний підхід у лікуванні.

Вірно буде ставити питання про черговість навчання медичній психології у системі медичних вузів з виділенням медичної психології в самостійну загальномедичну дисципліну з широким включенням її у програми підготовки лікарів та медичних психологів. Це буде сприяти оптимальному формуванню клінічного мислення на основі розуміння дії медикаментів, побудови найбільш раціональних лікувально реабілітаційних програм.

Особливу актуальність це питання набуває у зв’язку із зростанням ролі лікаря-психолога в рішенні власне лікувальних задач. На відміну від традиційних підходів лікар-психолог повинен володіти методами психокорекції неадекватних реакцій та форм поведінки, що впливають на ті чи інші розлади.© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211