НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АНКСІОЗНО-ТРИВОЖНИХ СТАНІВ

І. М. Сарвір, О. В. Телерман, А. В. Каніщев

Харківська медична академія післядипломної освіти,
кафедра психотерапії

* Публікується за виданням:
Сарвір І. М., Телерман О. В., Каніщев А. В. Діагностика та лікування анксіозно-тривожних станів // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 129.

В розвитку психосоматичних захворювань особливу роль відіграють невідреаговані і фіксовані стани тривоги і страху. У теперішній час анксіозні стани, пов’язані з погрозою біологічному існуванню індивіда, поступаються своїм пріоритетним значенням соціальним страхам. В умовах становлення молодої незалежної країни матеріальне незабезпечення, втрата колишніх ідеалів, невпевненість у завтрашньому дні обумовлюють розвиток страху безробіття, соціальної неспроможності, самотності, бідності, страху за майбутнє. Причому ця тенденція просліджується як у малозабезпечених слоїв населення, так і в людей зі стабільним достатком.

В сучасній системі надання медичної допомоги переважне місце в системі лікувальних заходів що до цих хворих займає медикаментозна терапія, у більшості випадків не обґрунтована. Нажаль, при відносно великій кількості як державних, так і приватних психотерапевтичних кабінетів в багатьох хворих зберігається ставлення до психотерапії як до допоміжного і другорядного методу лікування. Обмежуючись і базуючись лише на медикаментозній терапії, такі хворі залишаються сам на сам зі своїми психологічними проблемами, підтримують «магічне коло» психосоматичного захворювання. Крім того, звертаючись до психотерапевта за направленням свого лікаря, такі хворі замовчують свої тривоги і, особливо, страхи, «розкриваючись» лише після ретельної роботи по роз’ясненню механізмів захворювання, у процесі активного виявлення тривожачих факторів. При діагностиці хворих з анксіозними станами як психотерапевтам, так і лікарям загальної практики слід враховувати фактор емоційних розладів і включати до терапевтичної тактики корекцію психологічного стану пацієнта.© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211