НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ СЕКСОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Л. В. Кожекару, О. Г. Луценко

Харківська медична академія післядипломної освіти,
кафедра сексології та медичної психології

* Публікується за виданням:
Кожекару Л. В., Луценко О. Г. Методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі сексології та медичної психології // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 119.

Науково-технічний прогрес ставить чергові завдання щодо оптимізації навчального процесу.

Робота кафедри сексології та медичної психології спрямована на удосконалення науково-педагогічної і лікувально-діагностичної роботи з подальшим розвитком кафедрою таких важливих видів робіт як проведення передатестаційних циклів (тривалість 1 міс.), проведення циклів спеціалізації за спеціальністю «сексопатологія» та «медична психологія» (4 міс.), з застосуванням на усіх циклах у навчанні комп’ютера.

Удосконалення та оптимізація післядипломного навчання, крім перегляду планів та програм циклів (що проводяться на кафедрі згідно з вимогами МОЗ України), потребує подальшого удосконалення навчального процесу.

Перш за все — це впровадження комп’ютерних програм в переважній більшості циклів із розвитком самостійних форм навчань і контролю рівня знань та вмінь, впровадження нових форм занять, підвищення наукового рівня лекцій з акцентом на викладанні проблемних та комплексних лекцій.

Впровадження нових технологій у навчальний процес, зокрема комп’ютерної техніки, сприятиме забезпеченню досягнення поставленої мети — підвищенню професійних навичок та вмінь лікаря. Постійно підвищувати свій професійний рівень викладачі можуть завдяки спілкуванню через Internet.

Особливо буде важливим підвищення мотивації слухачів в процесі навчання тому, що будуть особисто спрямовані на це спеціально розроблені семінарські та практичні заняття. Для оцінки ефективності і глибини отриманих знань та вмінь курсантами, крім впровадження комп’ютерних тестів, планується підготовка кафедрою та видання навчального тестового посібника з сексопатології, також будуть значною мірою переглянуті контрольні завдання, ситуативні задачі, вимоги щодо оволодіння навичками та вміннями відповідно до практичних розділів сексопатології.

Оптимізація ефективності навчального та лікувального процесів буде досягнуто за рахунок систематичного підвищення кваліфікації викладачів кафедри, поновлення та створення нових навчальних таблиць, особливо методичних посібників, за рахунок чіткішої організації праці, ефективного розподілу обов’язків серед співробітників.

Подальше удосконалення лікувально-діагностичної роботи здійснюватиметься за рахунок упровадження нових критеріїв діагностики, згідно з міжнародними стандартами та принципами інтенсивного і різнобічного лікування й профілактики основних сексуальних розладів за допомогою впровадження наукових кафедральних розробок як критеріїв оцінки стану сексуального здоров’я та його порушень, у тому числі впровадження на сучасному рівні клініко-психологічних та експериментально-психологічних методів обстежень хворих зі статевими розладами.

Важливим питанням є поступове впровадження викладання державною, українською мовою сексопатології та медичної психології і впровадження у свідомість і практику лікарів-сексопатологів МКХ-10, використання її положень у педагогічному процесі.© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211