НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-СЕКСОПАТОЛОГІВ

Л. В. Кожекару

Харківська медична академія післядипломної освіти,
кафедра сексології та медичної психології

* Публікується за виданням:
Кожекару Л. В. Використання комп’ютерних програм для підвищення ефективності підготовки лікарів-сексопатологів // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 119.

Необхідність постійного удосконалення й об’єктивізації оцінки знань у навчально-педагогічному процесі, з одного боку, і підвищення зацікавленості лікарів у здобутті знань і вмінь — з другого, зумовлюють необхідність розробки нових форм і методів навчання.

Впровадження нових технологій у навчальний процес, зокрема комп’ютерної техніки, сприяє забезпеченню досягнення поставленої мети — підвищенню професійних навичок та вмінь лікаря.

Кафедра сексології та медичної психології використовує розроблені навчальні та контролюючі комп’ютерні програми для оцінки знань курсантів відповідно до тієї лікарської категорії, на яку курсант претендує. Навчальний план, програма та тестові комп’ютерні завдання для атестації лікарів-сексопатологів на кваліфікаційні категорії розроблені колективом кафедри згідно з наказом МОЗ України (програма включає до 1200 питань на кожну з трьох лікарських категорій). Для перевірки початкового рівня знань лікарів-курсантів ми застосовуємо такі види контролю: тестовий базисний, або вступний, поточний і заключний на комп’ютері. Базисний контроль виявив ті розділи програми, на які треба звернути більшу увагу під час занять на циклі передатестаційної підготовки для кожного курсанта окремо. В процесі поточного усного контролю визначається рівень засвоєння зв’язків нового матеріалу з уже вивченим. Оцінка рівня знань та стандартизація її становлять основу тестового контролю. Слід зазначити, що комп’ютерні програми для лікарів-курсантів з великим стажем роботи є новим засобом контролю та навчання. Впровадження комп’ютерних програм сприяє значному підвищенню професійного рівня знань лікарів-курсантів, з одного боку, а з другого, програмований контроль знань дозволив викладачеві скоротити час опитування, дати оцінку власним діям на практичному занятті, уточнити уявлення про рівень засвоєння викладеного матеріалу.© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211