НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ, ЩО СКОЇЛИ СУЇЦИД

М. А. Касьяненко, А. С. Шефель

Українська медична стоматологічна академія,
кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

* Публікується за виданням:
Касьяненко М. А., Шефель А. С. Особливості пацієнтів похилого віку, що скоїли суїцид // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 118.

Складений клінічний портрет суїцидента за оглядом 23 пацієнтів — 7 чоловіків і 16 жінок геронтологічного стаціонару ПОКПЛ (1998–1999 рр.) із незавершеним суїцидом в анамнезі.

За віком 87% хворих мали понад 70 років. Усі — низького рівня матеріальної забезпеченості, 61% — із міста, 39% — із села. 43% хворих жили самотньо, 57% — із рідними. Більшість (усі чоловіки і 8 жінок) утримувалися в стаціонарі понад 1 місяць.

Засобами суїциду обрали повішення 35% хворих (5 жінок і 3 чоловіки), отруєння — 9% (2 жінки); розтин вен — 39% (7 жінок і 2 чоловіки), утоплення — 9% (1 жінка, 1 чоловік), електричний струм — 4% (1 чоловік), падіння з вікна будівлі — 4% (1 жінка).

Всі пацієнти мали різного ступеню вираженості церебросклероз, сукупно з яким діагностовані інволюційний параноїд (1 хворий), нейросифіліс 3-ї стадії (1), МДП (1), параноїдний синдром (2), депресивний синдром (2), депресивно-параноїдний синдром (2). 9% (2 чоловіки) мали марення переслідування, 65% (12 жінок і 3 чоловіки) — ідеї самозвинувачення, самоприниження; 26% (3 жінки і 3 чоловіки) — ідеї збитків. Важка соматична патологія була супутньою у 2-х випадках (9%).

Геріатричні пацієнти із суїцидальним анамнезом потребують крім фармакотерапії кваліфікованої психо- і соціотерапії, спрямованої на профілактику суїцидів. Має застосовуватись медсестринська терапія за сестринськими діагнозами «Високий ризик суїциду», «Низька самооцінка», «Змінені процеси сприйняття», «Неефективна адаптація до стресових чинників» тощо.© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211