НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

КЛІНІКА ІНТОКСИКАЦІЙНОГО ПСИХОЗУ ПРИ ВЖИВАННІ ФЕНІЛАМІНОКЕТОНОВИХ СТИМУЛЯТОРІВ

Р. Б. Брагін

* Публікується за виданням:
Брагін Р. Б. Клініка інтоксикаційного психозу при вживанні феніламінокетонових стимуляторів // VIII з’їзд невропатологів, психіатрів та наркологів Української РСР: Тези доповідей. — Харків, 1990. — Ч. 2. — С. 172–173.

Ефедрон и катинон (виявлений у листі ката) утворили окрему групу феніламінокетонових стимуляторів (ФАКС). За хімічною структурою вони близьку до амфетамінів (первитину та фенаміну), але відрізняються від них наявністю кетонового радикалу. Встановлено, що передозування речовини при епізодичному прийманні ФАКС викликає кількісний розлад свідомості, без будь-яких психотичних порушень, тобто ФАКС не можна відносити до галюциногенів. Тривале та систематичне вживання ФАКС призводить до появи психотичних порушень. Наш матеріал включає 17 випадків ефедронового психозу (спостерігали у нашому регіоні) та 111 випадків катового психозу (спостерігалися у жувачів ката у східно-африканському регіоні).

Психоз виникає гостро, на височині вживання ФАКС. Тривалість психотичного періоду складає від кількох годин до 1–3 днів, коли приймання ФАКС припиняється. Клінічна картина включає один із трьох типів порушення: анксіозно-параноїдне (параноїдноподібне) утворення, гіпертимічний симптомокомплекс або розлад свідомості. Продуктивна симптоматика по відношенню до анксіозного та гіпертимічного афекту завжди вторинна, тобто вона розвивається по механізму голотимного утворення. Розлад свідомості (делирійний, аментивноподібний чи паморочний стан) буває тільки у жувачів ката і тільки при дії додаткових шкідливостей (хронічної білково-калорійної недостачі, різкого психосоматичного ослаблення, наявності психотравмуючої ситуації і інше).

При інтоксикаційних психозах, викликаних вживанням ФАКС, у хворих не спостерігалися: галлюциноз, «чисті» параноїдні картини, явища психічного автоматизму, структурні розлади мислення і шизофренічні зміни особистості. Не відмічено затяжного перебігу психозу і «ендогенізації» симптоматики при повторному захворюванні.

Істотна близькість клініки ефедронового і катового психозів, а також їх відмінність від амфетаминового, дозволяє виділити окрему групу інтоксикаційних психозів фенілалкіламінових психозів.© «Новости украинской психиатрии», 2004
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211