НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ДИСФУНКЦІЙ У ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ

Б. В. Міхайлов, Г. О. Мусієнко, В. Є. Бабелюк, О. О. Сердюк

* Публікується за виданням:
Михайлов Б. В., Мусієнко Г. О., Бабелюк В. Є., Сердюк О. О. Комплексне лікування сексуальних дисфункцій у чоловіків, хворих на алкоголізм // Вопросы пограничной психиатрии, психотерапии, медицинской психологии. — Харьков, 1998. — С. 53–54.

Проведено комплексне (клінічне, сексологічне, психопатологічне) обстеження 408 осіб чоловічої статі, які зловживали спиртними напоями (середній вік — 29,9±5,2 років).

Більш ніж у 70% обстежених хворих відмічені перенесені в минулому захворювання соматоневрологічного характеру. Так, ознаки органічного ураження ЦНС відмічені майже що у половини обстежених, а у третини пацієнтів — різного чину психофізіологічні відхилення (фізична акселерація, психічна ретардація і таке інше).

При психопатологічному обстеженні виявлено, що за характерологічними ознаками у обстежених превалював збудливий тип реагування (у 68,4% осіб).

При клініко-сексологічному обстеженні у 62,0% пацієнтів були відмічені порушення ерекційної складової, а у 52,0% — передчасна еякуляція.

Систематизація зловживання спиртними напоями у обстежених хворих, в середньому, почалася в 18,1±3,2 років, а формування другої стадії алкоголізму — у 22,3±2,8 років.

Хворі були проліковані з приводу зловживання алкоголем, а на наступному етапі їм було проведено комплексне лікування копулятивних порушень.

Базуючись на основі проведеного дослідження нами були розроблені та впроваджені програми лікувальної тактики щодо даного контингенту по імплантації екстракту плаценти, а також індивідуальних психотерапевтичних програм, що дало змогу отримати позитивний результат щодо подовження та поліпшення якості ремісій у хворих на алкоголізм.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211