НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ТАКТИКА ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ТИПУ ВІДНОШЕНЬ ДО ХВОРОБИ У ОСІБ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ ІЗ РІЗНИМИ ПРОЯВАМИ СТАВЛЕННЯ ДО ЛІКУВАННЯ

Б. В. Михайлов, О. О. Сердюк, Г. О. Мусієнко, В. Є. Бабелюк

* Публікується за виданням:
Михайлов Б. В., Сердюк О. О., Мусієнко Г. О., Бабелюк В. Є. Психотерапевтична тактика щодо особливостей типу відношень до хвороби у осіб хворих на алкоголізм із різними проявами ставлення до лікування // Вопросы пограничной психиатрии, психотерапии, медицинской психологии. — Харьков, 1998. — С. 54–55.

Проведено клініко-психопатологічне обстеження 57 осіб чоловічої статі (21–49 років), хворих на алкоголізм ІІ стадії, у 64,8% яких переважала псевдозапойна форма хвороби.

Дослідження було побудоване по принципу порівняльного вивчення у хворих різних проявів відношення до процесу лікування. І групу (16 чоловік) — склали особи, у яких був відмічений активний прояв ставлення щодо лікування, який носив характер усвідомленої потреби в тверезому способі життя. ІІ група (21 хворий) — особи з пасивним ставленням щодо процесу лікування і у них відмічені лише вербальні прояви мотивів тверезого життя. ІІІ група (20 хворих) — особи з негативним ставленням до лікування.

В І групі хворих превалював сензитивний (у 34,6% випадках) і ергопатичний (30,7%) тип відношення до хвороби. В ІІ групі хворих превалював сензитивний (37,5%) і тривожний (23,3%) тип реагування на прояви хвороби. Серед обстежених осіб ІІІ групи домінували ергопатичний (30,7%) та анозогнозичний (30,7%) типи відношення до хвороби.

Відповідно до проведеного аналізу щодо особливостей типу проявів відношення до хвороби в залежності від проявів ставлення до процесу лікування виявлено, що відмінними для хворих з пасивними проявами ставлення до процесу лікування є наявність тривожного типу реагування, який характеризується інтрапсихічною направленістю, а для осіб з негативними проявами ставлення до процесу лікування — анозогнозичного.

На основі проведеного обстеження розроблено відповідні психотерапевтичні індивідуальні підходи в комплексі лікування даного контингенту хворих, що дало змогу скоротити термін лікування і отримати якісні показники ремісії.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211