НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Шизофрения: новые подходы к терапии »

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПСИХІАТРИЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ В ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАДАЧАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ

В. І. Литвиненко

Полтава

* Публікується за виданням:
Литвиненко В. І. Принципи організації роботи психіатричних відділень в зв’язку із задачами реабілітації хворих на шизофренію // Шизофрения: новые подходы к терапии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1995. — Т. 2. — С. 62–64.

Реабілітація хворих на шизофренію це перед усім їх ресоціалізація (М. М. Кабанов, 1978). Тому формування терапевтичного середовища відділення, яке є не тільки місцем де відбувається лікування, але і одним із ефективних інструментів лікування, стає важливою задачею кожного психіатра. Організація роботи психіатричних відділень має вплив на рівень терапевтичного середовища.

Став анахронізмом поділ відділень по характеру перебігу хвороби, давності захворювання та особливостям поведінки хворих. Такий поділ на «хронічні неспокійні» чи «гострі спокійні» характерний для відділень так званого старого типу з їх фетишизованим наглядом і знеособлюванням хворих. Вони мають великі розміри, що сягають 100–140 ліжок, де знеособлення хворих посилюється, а кількість хронічних хворих, що випадають з поля зору лікаря і роками перебувають у так званих «задніх палатах», досягає половини всіх хворих відділення. У міжособових відносинах персоналу і хворих панують патерналістські настанови, що в термінах трансактного аналізу Е. Берна виражаються як «Батько — Дитина» і вказують на незрілу психологічну позицію хворих і персоналу. Сама назва хронічного відділення на підсвідомому рівні орієнтує персонал на терапевтичну пасивність, а хворих позбавляє надії.

Дільнично-територіальний принцип організації роботи відділення дає можливість в умовах переважно добровільного лікування більш активно надавати стаціонарну допомогу. Бо в кожному окремому випадку хворий буде давати згоду на лікування не просто у психіатричну лікарню, а у «своє» відділення і до «свого» лікаря. Накопичені хворим стереотипи поведінки у попередні госпіталізації у знайомому лікарняному середовищі відновлюються скоріш. Персонал має користь в тому, що хворі йому вже знайомі і в умовах лише відновлення існуючих емоційних зв’язків, питання організації роботи відділення вирішуються краще. Терапевтичне середовище таких відділень (при умові цілеспрямованої реабілітаційної роботи), в зв’язку із сталими міжособовими відношеннями між хворими та з персоналом, можуть сягати рівня терапевтичної спільноти і партнерських відносин («Дорослий — Дорослий»). Але без реабілітаційної роботи територіальний принцип може бути «не зовсім вдалим і навіть шкідливим» (Б. Л. Лісовенко, 1993).

Функціональний принцип організації дозволяє проводити чітку диференціацію рівней діагностичних, терапевтичних та реабілітаційних задач, що виконуються кожним спеціалізованим відділенням. Так, наприклад, в реабілітаційне відділення хворі потрапляють після усунення психотичної симптоматики та попереднього проведення трудової експертизи. Таким чином, припускається, що реабілітацією має займатись спеціалізоване реабілітаційне відділення (спеціалізований підхід в реабілітації), а інші відділення за своєю функцією звільнені від реабілітаційної роботи. Це нам здається невірним, бо реабілітаційні заходи повинні проводитись у всіх стаціонарах і всім хворим (неспеціалізований підхід). Сучасна практика дає підстави стверджувати про взаємозбагачення територіального та функціонального принципів при впровадженні їх в одній лікарні.

Деінституціоналізація внесе свої поправки в принципи надання стаціонарної допомоги. Серед яких будуть: зменшення розмірів відділень і лікарень; організація системи сателітного житла; надання психіатричної допомоги на комунальному рівні з широким залученням психологів та соціальних фахівців.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211