НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ШИЗОФРЕНІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ЧОЛОВІКІВ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО СТАТУСУ

С. М. Макаренко

Київ, Україна

* Публікується за виданням:
Макаренко С. М. Диференційно-діагностичні критерії шизофренічного процесу у чоловіків з порушенням психосексуального статусу // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 267–269.

Проблемі ранньої діагностики шизофренії протягом останніх десятиріч присвячена велика кількість досліджень. Однак, і на сьогоднішній час, ця тема залишається актуальною.

З метою розробки диференційно-діагностичних та лікувально-реабілітаційних схем для чоловіків, що страждають на шизофренію та сексуальні порушення, вивчено взаємозв’язок основної психопатологічної симптоматики з копулятивними порушеннями. Проведено їх зіставлення у пацієнтів із розладами шизофренічного та невротичного спектру.

Домінуючими скаргами у хворих на шизофренію були: зниження лібідо, відсутність спонтанних ерекцій, неповна адекватна ерекція, сповільнення еякуляції, стертий оргазм. Поряд з цим у 24,8% хворих була присутня впевненість, що ці розлади пов’язані з наслідками венеричних захворювань (насправді неіснуючих). При цьому вони були переконані в наявності «серйозних наслідків» різних шкідливих впливів на статеву сферу, яких в дійсності не існувало. Висловлювані ними ідеї набували характер іпохондричного марення.

У 14,2% пацієнтів виявлені скарги на обтяжливі відчуття, що локалізувались в статевих органах. При цьому хворі констатували, що вони відчувають «печіння та ниючий біль в тестікулах», «розпирання та зміну забарвлення статевих органів; скаржились на «переливання всередині статевих органів», тиск, наплив крові до пахової ділянки. Описані скарги слід трактувати як сенестопатичний синдром.

Сенестопатичну природу переживань підтверджує з одного боку те, що урологом не виявлено відповідних патологічних відхилень, а з другого те, що хворі залишаються байдужими до дійсно маючих місце сексуальних порушень, роблячи акцент на нестерпні для них своєрідні відчуття, від яких в першу чергу і прохають звільнити. 28,3% пацієнтів висловлювали скарги на зниження статевого потягу, збліднення або повне притуплення оргазму. Описані сексологічні скарги поряд з іншими відповідними розладами входять також в структуру депресивного синдрому.

Зіставлення скарг хворих з об’єктивно виявленими функціональними та органічними змінами в статевій сфері дозволило розділити сексуальні порушення на псевдорозлади та істинні. У відповідності з цим, лікувальні заходи повинні бути спрямовані чи тільки на основне захворювання, або ж бути більш комплексними, тобто включати спеціальні методи, які застосовуються в сексопатології.

В результаті зіставлення сексопатологічних проявів у хворих основної групи і пацієнтів з неврозами до характерних для шизофренії ознак слід віднести неадекватність емоційних реакцій на дійсно існуючі сексуальні порушення. В одних випадках спостерігається чисто формальне занепокоєння з приводу сексуальних проблем, з невизначеним або «байдужим» типом реагування, та відсутністю конструктивних прагнень щодо усунення сексуальних недостатків. Таке реагування, за нашою думкою, підтверджує уявлення Я. П. Фрумкіна та І. Я. Завилянського про «невизначений тип афекту». В інших випадках наполеглива вимога найрадикальніших, в тому числі оперативних втручань з приводу неіснуючих сексуальних дефектів.

Спостерігалася особлива шизоїдна інтерпретація хворим походження його сексуальних проблем, з акцентуванням на «прихованих» від хворого, або неіснуючих несприятливих дій на організм: різними видами опромінювання, телепатією, гіпнозом та іншими, в тому числі незнайомими йому факторами.

Таким чином, нами зроблена спроба розкриття структури психосексуальних порушень, виявлені деякі особливості цих розладів у хворих на шизофренію. Ці характерні риси, на нашу думку, можливо використовувати в числі диференційно-діагностичних критеріїв шизофренічного процесу.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211