НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА ДИТЯЧОМУ І ПІДЛІТКОВОМУ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

В. М. Кузнєцов

Київ, Україна

* Публікується за виданням:
Кузнєцов В. М. Психіатрична допомога дитячому і підлітковому населенню України // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 238–239.

Одну чверть п’ятидесятидвохмільйонного населення України складають діти і підлітки. На 1 січня 1995 року 225 дітей в віці до 15 років і 337 підлітків із кожних десяти тисяч потребують консультативної або активної допомоги дитячого чи підліткового психіатра. Динаміка показників поширеності психічних захворювань серед дітей України така: 1985 р. — 262,1; 1990 р. — 240,8; 1993 р. — 226,4; 1994 р. — 225,1 на 10 тисяч дитячого населення. В структурі контингентів психічнохворих дітей провідне місце займають непсихотичні форми (171,0 на 10 тисяч населення), розумова відсталість (50,3), в тому числі легка розумова відсталість (дебільність) 34,9 на 10 тисяч дітей, психози — 3,8, в тому числі шизофренія (0,5 на 10 тисяч населення).

Для вирішення проблеми охорони здоров’я дитячого і підліткового населення України, покращання якості раннього виявлення, діагностики, відновлюваного лікування і реабілітації психічних розладів у дітей і підлітків необхідно:© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211