НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

РІВЕНЬ СТАНУ РОЗУМОВОЇ ВІДСТАЛОСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

І. П. Дищук, Є. І. Селезньов, В. Г. Паламарчук, К. І. Дищук

Чернівці, Україна

* Публікується за виданням:
Дищук І. П., Селезньов Є. І., Паламарчук В. Г., Дищук К. І. Рівень стану розумової відсталості за матеріалами Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 193–194.

Незважаючи на численні заходи щодо попередження і розвитку олігофреній, останні розповсюджені досить широко, їх етіологія, патогенез та епідеміологія залишаються до кінця не розкритими. Особливо це стосується регіонів з несприятливими екологічними умовами існування, до яких відноситься місто Чернівці та область.

В нашій роботі ми провели аналіз стану розумової відсталості по матеріалах Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) за 1993–1995 роки. За три роки в ПМПК звернулось 1718 дітей з розумовою відсталістю. За віком діти розподілялись так: 1–3 роки — 82 дітей, 4–6 років — 552 дітей, 7–10 років — 842, 11–15 років — 235 дітей. Хлопчиків було 1112 (64,6%), дівчаток — 606 (35,4%). У 1993 році обстежено 457 дітей, у 1994 році — 585, а у 1995 році — 676 дітей. У 1994 році збільшилась кількість розумово відсталих дітей на 28%, а у 1995 році на 47,5% порівняно з 1993 роком.

За клінічними проявами співвідношення кількості обстежених розподілялись так: затримка психічного розпитку у 771 випадку (44,9%), легка розумова відсталість у 674 випадках (39,2%), помірна розумова відсталість у 64 випадках (3,7%). Серед обстежених дітей у 85 випадках (4,7%) виявлено дитячий церебральний параліч (ДЦП) у поєднанні з розумовою відсталістю, ДЦП частіше страждали дівчатка (7,2%), ніж хлопчики (3,8%). Епілепсія і судомні припадки спостерігались у 27 випадках (1,5%). У 197 дітей (11%) поряд з розумовою відсталістю мала місце патологія органів чуття: глухота та зниження слуху у 69 випадках (4%), зниження гостроти зору у 128 випадках (7%). Зниження гостроти зору у хлопчиків спостерігалось майже у два рази частіше, ніж у дівчаток, відповідно 65,9% і 34,4%.

По місту Чернівці розумова відсталість складала 40,1% від загальної по Чернівецькій області. Серед розумово відсталих у місті Чернівці глухота та зниження слуху спостерігалось у 47,8%, ДЦП — у 63,6%, епілепсія і судомні припадки — у 63%, а зниження гостроти зору — у 85,2%.

Аналіз одержаних результатів досліджень свідчить про щорічне зростання кількості випадків розумової відсталості у Чернівецькій області з переважанням затримки психічного розвитку та легкої розумової відсталості. У місті Чернівці розумова відсталість та її поєднання з ДЦП, епілепсією і судомними припадками, а також з патологією органів чуття (глухота, зниження слуху та зору) зустрічається частіше, ніж у сільській місцевості. Можливо, це можна пов’язати з несприятливими екологічними умовами в регіоні. Для вивчення причин розумової відсталості доцільно створити службу постійного моніторингу, яка б об’єднала генетичне консультування, акушерсько-гінекологічну, педіатричну, психіатричну допомогу, санітарно-епідеміологічну службу, а також медичну статистику.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211