НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Терапевтичний розділ

F90–F98
ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ І РОЗЛАДИ ПОВЕДІНКИ, ЩО ПОЧИНАЮТЬСЯ ЗВИЧАЙНО В ДИТЯЧОМУ І ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper19.htm.

ГІПЕРКІНЕТИЧНІ РОЗЛАДИ (F90)

Порушення активності і уваги (F90.0)

Умови лікування див. F90.1.

Фармакотерапія див. F90.1.

Тривалість лікування див. F90.1.

Очікувані результати лікування

Значне редукування симптоматики з поліпшенням шкільної і соціальної адаптації.

Гіперкінетичний розлад поведінки (F90.1)

Умови лікування

Амбулаторне лікування — при легких проявах гіперкінетичних розладів. При неможливості купірування симптоматики в амбулаторних умовах, при затяжному перебігу і стійкій шкільній дезадаптації — лікування в умовах стаціонару.

Фармакотерапія

Вибір терапії визначається ступенем гіпердинамічних розладів і будується на основі поєднання біологічної терапії, систематичних лікувально-педагогічних заходів, психотерапії, трудотерапії, ігротерапії, музикотерапії, лікувальної фізкультури.

Препарати вибору: при виражених проявах синдрому — психомоторні стимулятори — мезокарб (сиднокарб) в поєднанні з нейролептичними препаратами — тіоридазином (меллеріл, сонапакс), алімемазином (тераленом), неулептілом.

Необхідно використати препарати, що впливають на мозковий метаболізм. Ноотропні засоби: аміналон, гаммалон, фенібут, пікамілон, пантогам, пірацетам (ноотропіл), енцефабол, піридитол, церебролізин.

Показана комбінація ноотропних препаратів з транквілізаторами бензодіазепінового ряду.

Тривалість лікування

Очікувані результати лікування

Значне редукування симптоматики з поліпшенням шкільної і соціальної адаптації.

Інші гіперкінетичні розлади (F90.8)

Умови лікування див. F90.1.

Фармакотерапія див. F90.1.

Тривалість лікування див. F90.1.

Очікувані результати лікування

Значне редукування симптоматики з поліпшенням шкільної і соціальної адаптації.

Гіперкінетичний розлад не уточнений (F90.9)

Умови лікування

Амбулаторне.

Фармакотерапія

Медико-психолого-педагогічна корекція з використанням систематичних лікувально-педагогічних заходів, трудотерапії, ігротерапії, музикотерапії, лікувальної фізкультури.

Тривалість лікування

Перший курс — від 4 тижнів до 6 місяців, далі — по показанням.

Очікувані результати лікування див. F90.1.

РОЗЛАДИ ПОВЕДІНКИ (F91)

Розлад поведінки, обмежений рамками сім’ї (F91.0)

Умови лікування

При відсутності «біологічного ґрунту» — психотерапія:

При наявності «біологічного ґрунту» — стаціонарно і напівстаціонарно:

Сімейна психотерапія лікарем — медичним психологом.

Фармакотерапія призначається лише у разі вираженості поведінкових розладів, а також наявності супутніх емоційних розладів, сомато-вегетативних порушень.

Переважне використання найбільш м’яко діючих седативних засобів, приготованих з рослинної сировини: персен, екстракт валеріани, нервофлукс, ново-пассіт, а також відварів з трави пустиннику, коріння валеріани або спеціальних зборів заспокійливих трав, що випускаються фармацевтичною промисловістю.

При наявності супутніх емоційних розладів і сомато-вегетативних порушень можуть бути використані транквілізатори бензодіазепінового ряду з вегетостабилизуючою дією: тофізопам (грандаксин), феназепам, медазепам (рудотель), діазепам і його аналоги, лоразепам і його аналоги.

При неефективності вищеперелічених засобів (протягом 2–3 тижнів) або розвитку парадоксальних ефектів вказані препарати замінюються м’яко діючими нейролептичними препаратами в невеликих дозах: періціазин, алімемазин, тіоридазин. (Дозування див. в таблиці).

Тривалість лікування

Очікувані результати лікування

Прогноз в основному сприятливий. Очікуваний ефект — редукція поведінкових розладів.

Дії лікаря, якщо не досягнуто результату

У разах несприятливої перебігу з формуванням супутніх емоційних розладів (F92) або переходу в дисоціальний особистісний розлад (F60.2) — лікування по терапевтичних схемах відповідних рубрик розладів.

Несоціалізований розлад поведінки (F91.1)

Умови лікування

Проводиться в умовах позалікарняних форм психіатричної допомоги (напівстаціонари, диспансери), а також в установах непсихіатричного профілю (медико-психологічні кабінети дитячих поліклінік, психолого-медико-соціальні центри).

Фармакотерапія

Центральною ланкою лікувального впливу є психотерапевтичний комплекс, що включає різноманітні методи і методичні прийоми: одночасне або послідовне застосування раціональної, сімейної, гіпносугестивної, особистісно-реконструктивної психотерапії, аутогенного тренування, психотерапії творчим виразом та інші види.

Лікувальні заходи здійснюють психіатр і психолог, що володіє методами психотерапевтичного впливу.

Обов’язковим компонентом системи лікувально-реабілітаційних заходів є корекційно-психотерапевтична робота з дітьми або підлітками, в задачі якої входить виведення дітей або підлітків з-під негативного впливу мікросередовища, їх соціалізація з формуванням позитивних інтересів (учбових, професійних, спортивних тощо), організація дозвілля, профорієнтація, здійснення відповідних заходів належить психологу, що спеціалізується в області педагогічної психології, педагогам.

Психофармакотерапія призначається на початку проведення психотерапевтичних і корекційно-виховних заходів для зняття афективної напруженості і супутніх сомато-вегетативних розладів.

Використовуються нейролептики м’якої седативної дії у відносно невисокому дозуванні: тіоридазин, періціазин, алімемазин або нейролептики з більш вираженою седативною дією: клозапін, левомепромазин, хлорпромазин.

У окремих випадках (погана переносність нейролептиків, наявність вегетативних дисфункцій) — комбінування нейролептиків з транквілізаторами, що діють вегетостабілізуючи (феназепам, діазепам, рудотель та їх аналоги). Імпульсивність експлозивних афективних реакцій, їх часта повторюваність можуть бути свідченням до додаткового призначення карбамазепіна.

Коли розлади поведінки формуються на фоні декомпенсації резідуально-органічної недостатності ЦНС призначається розсмоктуюча та дегідратаційна терапія.

Тривалість лікування

Очікувані результати лікування

Очікуваний ефект — редукція поведінкових розладів. Прогноз менш сприятливий в порівнянні з розладами поведінки, що кодуються F91.0, в зв’язку з більшою імовірністю переходу в дисоціальний особистісний розлад (F60.2).

Соціалізований розлад поведінки (F91.2)

Умови лікування

Проводиться у відкритих і закритих установах непсихіатричного профілю, що займаються корекційно-виховною роботою з дітьми і підлітками (учбово-виховні комплекси для соціально дезадаптованих дітей і підлітків).

Фармакотерапія

Основу реадаптаційних заходів складають різні методи корекційної педагогіки, яка здійснюється фахівцями в даній області за консультативною допомогою психіатра.

Тривалість лікування

Диктується часом, необхідним для досягнення результату.

Очікувані результати лікування

Корекція поведінки.

Зухвалий опозиційний розлад (F91.3)

Умови лікування

Допомога проводиться в кабінетах дитячої психотерапії, медико-психологічних підрозділах, медико-соціальних центрах, дитячих консультативних центрах, медико-психологічних кабінетах дитячих поліклінік. При наявності «біологічного підґрунтя» і супутніх емоційних і сомато-вегетативних розладів — у відкритих установах психіатричного профілю (санаторії, реабілітаційні відділення).

Фармакотерапія

Етіопатогенетичним методом є психотерапія.

Центральною ланкою лікувального впливу є сімейна психотерапія з дітьми і їх батьками при залученні до процесу вихователів дитячих садів і педагогів шкіл.

Існують різні методи корекції, спрямовані на перебудову дисфункціональних сімейних відносин, корекцію стійких особистісних установок, що приводять до порушення поведінки. Вибір конкретних методів корекції визначає психотерапевт.

Психофармакотерапія застосовується лише у разі виражених форм порушення поведінки, при наявності «біологічного підґрунтя», що привертає до розладів поведінки, а також при наявності супутніх емоційних і сомато-вегетативних розладів. Її застосування виправдане на початкових етапах корекційно-педагогічної роботи для зняття афективної напруженості і сомато-вегетативних розладів.

Переважне використання найбільш м’яко діючих седативних засобів, виготовлених з рослинної сировини: персен, екстракт валеріани, нервофлукс, ново-пассіт, а також відварів з трави пустинника, коріння валеріани або спеціальних зборів заспокійливих трав, що випускаються фармацевтичною промисловістю.

При наявності супутніх емоційних розладів і сомато-вегетативних порушень призначаються транквілізатори бензодіазепінового ряду з вегетостабилизуючою дією: тофізопам, феназепам, медазепам, діазепам і його аналоги, лоразепам і його аналоги.

При неефективності вищеперелічених засобів (протягом 2–3 тижнів) або розвитку парадоксальних ефектів призначаються м’яко діючі нейролептичні препарати в невеликих дозах: неулептил, терален, сонапакс.

Тривалість лікування

Стаціонарно — від 4 до 12 тижнів, амбулаторне — до досягнення результатів.

Очікувані результати лікування

Очікуваний ефект — редукція поведінкових розладів. Прогноз не завжди сприятливий, в зв’язку з можливістю переходу в дисоціальний особистісний розлад (F60.2).

Інші розлади поведінки (F91.8)

Розлад поведінки неуточнений (F91.9)

ЗМІШАНІ РОЗЛАДИ ПОВЕДІНКИ І ЕМОЦІЙ (F92)

Депресивний розлад поведінки (F92.0)

Інші змішані розлади поведінки і емоцій (F92.8)

Змішаний розлад поведінки і емоцій неуточнений (F92.9)

Умови лікування

Фармакотерапія

Препаратами вибору є допустимі в дитячій психіатричній клініці антидепресанти седативної або збалансованої дії (з відсутністю або мінімальною побічною дією) — амітриптилін, піпофезин, кломіпрамін, мапротилін, які призначаються в поєднанні з транквілізаторами і коректорами поведінки — тіоридазином, малими дозами періціазина (вікове дозування — по F30–F39). При симптомах порушення мислення, патологічному фантазуванні, маревних розладах показано призначення невеликих доз трифлуоперазина або перфеназина з коректорами. При вираженій тривозі — клозапін (азалептин, лепонекс). Нарівні з цим призначаються ноотропи, які не стимулюють — фенібут, когітум, а також загальнозміцнювальне лікування і фізіотерапія.

Ефективно поєднання медикаментозного лікування з різними видами психотерапії: індивідуальною, груповою, арттерапією. Діти шкільного віку при стаціонуванні без перерви повинні продовжувати навчання за програмою тієї школи, в якій вчилися до стаціонування.

Тривалість лікування

Термін ведення хворого в стаціонарі — від 4 до 12 тижнів (при необхідності може бути продовжений).

У напівстаціонарі — до 12 місяців.

Очікувані результати лікування

Купірування депресивної симптоматики, агресії, антисоціальних форм поведінки, запобігання соціальної і шкільної дезадаптації.

ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ, ПОЧАТОК ЯКИХ СПЕЦИФІЧНИЙ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ (F93)

Тривожний розлад у дітей, викликаний розлукою (F93.0)

Фобічний тривожний розлад в дитячому віці (F93.1)

Соціальний тривожний розлад в дитячому віці (F93.2)

Розлад внаслідок сіблінгового суперництва (F93.3)

Інші емоційні розлади в дитячому віці (F93.8)

Емоційний розлад в дитячому віці неуточнений (F93.9)

Умови лікування

У всіх випадках амбулаторне.

Фармакотерапія

Психотерапія: сімейна, індивідуальна, тренінги спілкування, арттерапія.

Медикаментозне лікування:

Тривалість лікування

По показанням, з частотою огляду психіатром — 1 разів в місяць.

Очікувані результати лікування

Купірування тривожно-фобічного компоненту патологічного стану, поліпшення міжособистісних контактів в сім’ї і дитячих установах.

РОЗЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПОЧАТОК ЯКИХ ХАРАКТЕРНИЙ ДЛЯ ДИТЯЧОГО І ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ (F94)

Електівний мутизм (F94.0)

Умови лікування

Переважно позалікарняне лікування. При необхідності — вилучення із складної ситуації, можливе стаціонування в дитячі установи для лікування прикордонних психічних розладів.

Оскільки у виникненні даного розладу найбільше значення відводиться середовищним чинникам, основні терапевтичні зусилля повинні бути спрямовані на зміну ситуації, тобто на роботу з найближчим оточенням (рідними), а також — зі школою. Необхідні також психотерапевтичні заняття з самим пацієнтом, не виключені сугестивні форми терапії, а при наявності тривожного компонента — включення транквілізаторів (див. розділ «Шизофренія» — F20), при переважанні опозиційних форм поведінки — нейролептиків седативної дії (тіоридазин, періціазин) в невеликих дозах.

Тривалість лікування

Амбулаторне — по показанням. Стаціонарно — 4–8 тижнів.

Очікувані результати лікування

Зняття симптоматики або значне поліпшення стану, підвищення рівня соціальної і шкільної адаптації.

Реактивний розлад прихильності в дитячому віці (F94.1)

Умови лікування

Позалікарняне лікування. Але в зв’язку з необхідністю змінити ситуацію, можливе приміщення в стаціонар.

Фармакотерапія

Основним є оздоровлення ситуації, що може бути досягнуте психотерапевтичними (в основному сімейна психотерапія) методами. При більшій вираженість тривоги і страху — транквілізатори, при вираженому негативізмі — нейролептики седативної дії в невеликих дозах.

Тривалість лікування

Амбулаторне — по показанням. У стаціонарі — 4–8 тижнів.

Очікувані результати лікування

Оздоровлення взаємовідносин з оточенням, зняття додаткової симптоматики, поліпшення соціальної адаптації.

Розлад прихильності в дитячому віці по разгальмованому типу (F94.2)

Умови лікування

Фармакотерапія

Робота з оточенням, роз’яснення необхідності стабілізації ситуації, медикаментозна терапія при супутніх емоційних і поведінкових порушеннях, переважно — транквілізатори і седатики в невеликих дозах.

Тривалість лікування

Стаціонарно — 4–8 тижнів, амбулаторне, до досягнення стабілізації ситуації і зняття супутніх емоційних і поведінкових розладів.

Очікувані результати лікування

Оздоровлення ситуації, соціальна адаптація.

Інші розлади соціального функціонування в дитячому віці (F94.8)

Умови лікування

Можливі амбулаторні і стаціонарні умови.

Вибір терапії визначається структурою порушень і будується на основі поєднання в основному лікувально-педагогічних і психотерапевтичних методів. При супутніх емоційних і поведінкових порушеннях можливе включення малих доз транквілізаторів і седатиків.

Тривалість лікування

Стаціонарно — 4–8 тижнів, амбулаторне — по показанням.

Очікувані результати лікування

Підвищення міри соціальної компетентності, розширення соціальних зв’язків і поліпшення соціальної адаптації.

ТИКИ (F95)

Умови лікування

При легких формах — амбулаторне лікування. При неможливості купірування тикозних розладів у позалікарняних умовах, при вираженої шкільної дезадаптації — стаціонарне лікування.

Фармакотерапія

Транквілізатори: антелепсін, діазепам, феназепам, фенібут (дози за віком в розділі «шизофренія») в поєднанні із препаратами, поліпшуючими мозковий кровообіг і впливаючими на мозковий метаболізм (пантогам, танакан, вінпоцетін, гліцин, пірацетам, церебролізин, фенібут). При відсутності ефекту — використання нейролептиків (галоперідол, періціазин, перфеназин), в поєднанні з циклодолом. Комбінація лікарської терапії з психотерапією і фізіотерапевтичними методами лікування.

Тривалість лікування

Очікувані результати лікування

Видужання, значне редуцировання симптоматики, шкільна і соціальна адаптація.

Транзиторні тики (F95.0)

Хронічні моторні тики або вокалізми (F95.1)

Умови лікування див. F95.

Фармакотерапія див. F95.

Тривалість лікування див. F95.

Очікувані результати лікування див. F95.

Комбінування вокалізмів і множинних моторних тиків (синдром Жілль де ла Туретта) (F95.2)

Умови лікування див. F95.

Фармакотерапія див. F95.

Тривалість лікування див. F95.

Очікувані результати лікування див. F95.

Інші тики (F95.8)

Умови лікування

Як правило амбулаторні.

Фармакотерапія див. F95.

Тривалість лікування див. F95.

Очікувані результати лікування див. F95.

Тики неуточнені (F95.9)

Умови лікування

Як правило, амбулаторне.

Фармакотерапія див. F95.

Тривалість лікування див. F95.

Очікувані результати лікування див. F95.

ІНШІ ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ І РОЗЛАДИ ПОВЕДІНКИ, ЩО ПОЧИНАЮТЬСЯ ЗВИЧАЙНО В ДИТЯЧОМУ І ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ (F98)

Енурез неорганічної природи (F98.0)

Умови лікування

При легких формах — амбулаторне лікування. При неможливості купірування у позалікарняних умовах, при стійкому і вираженому енурезі, що порушує соціальну адаптацію дитини — стаціонарне лікування.

Фармакотерапія

Використовуються біологічні і фізіотерапевтичні, а також психотерапевтичні методи лікування. Препарати вибору: антидепресанти (амітриптилін, меліпрамін) в комбінації з транквілізаторами (феназепам, фенібут), одночасне поєднання з фізіотерапевтичними методами лікування типу електрофореза і рефлексотерапії.

Тривалість лікування

I курс — 4–8 тижнів, далі з потреби.

Очікувані результати лікування

Видужання, значне редукування симптоматики, шкільна і соціальна адаптація.

Енкопрез неорганічної природи (F98.1)

Умови лікування див. розділ «енурез».

Фармакотерапія (див. розділ «енурез»).

Тривалість лікування

I курс — 4–12 тижнів, далі по показанням.

Очікувані результати лікування

Видужання, значне редукування симптоматики, шкільна і соціальна адаптація.

Стереотипні рухові розлади (F98.4)

Умови лікування див. F90.1.

Фармакотерапія див. F90.1.

Тривалість лікування див. F90.1.

Очікувані результати лікування див. F90.1.

Заїкання (затинання) (F98.5)

Умови лікування

Лікування дітей із заїканням може проводитися в амбулаторно-поліклінічних умовах, в умовах денного стаціонару, в логопедичних групах спеціалізованого дитячого саду або санаторію, рідше — в умовах стаціонару.

Фармакотерапія

Комплексні заходи включають спільні логопедичні, психотерапевтичні, музично-ритмічні заняття, лікувально-медикаментозні заходи, роботу з батьками.

Показанням до індивідуальних логопедичних занять є:

Індивідуальний логопедичний курс розрахований орієнтовно на 45 занять. У подальшому можливий підтримуючий курс до 30 індивідуальних занять або курс групових логопедичних занять.

Рекомендований курс логорітмічних занять.

Індивідуальні логопедичні заняття передбачають обов’язкове медичне спостереження (1–5 разів за курс), психотерапевтичні заняття з батьками (1–5 за курс).

Нарівні з індивідуальним ефективним є і груповий метод лікування.

Показанням до групових занять є:

Число дітей в групах:

Комплексна реабілітація включає:

  1. Групові логопедичні заняття по спеціально розроблених програмах. Курс — 30–45 занять.
  2. Логорітмічні заняття, метою яких є розвиток ритмічної організації мови і рухів. Курс — 20–30 занять.
  3. Психологічні заняття, спрямовані на розвиток соціальної адаптації у дітей і підлітків. Курс — 20–30 занять.
  4. Психотерапевтичні заняття з батьками і дітьми, метою яких є формування здорової особистості дитини. Курс — від 5 до 30 занять.
  5. У дітей з 10 років використовується метод групової релаксації. Курс — 10–20 занять.

Лікувальні заходи включають наступні моменти:

Методи групової психотерапевтичної і психокорекційної роботи відрізняються значною різноманітністю. Психологічна корекція спрямована на всі основні сторони особистості що заїкається — пізнавальну, емоційну, поведінкову. Важливим моментом в лікування заїкання є робота психіатра, психотерапевта, психолога, особливо в формі сімейної психотерапії. Показання і курс сімейної психотерапії визначає фахівець.

Тривалість лікування

Доцільно після основного курсу амбулаторного і стаціонарного — 4–8 тижнів, проведення підтримуючого курсу або амбулаторного (катамнестичного) спостереження 3 рази на рік, яке включає в себе огляд логопеда, психолога, психіатра, частіше при самостійному до них звертанні.

Очікувані результати лікування

Поліпшення мовного статусу, розширення комуникативних можливостей, ліквідація ознак девіації особистості, розширення адаптаційних можливостей.

Інші уточнені емоційні розлади і розлади поведінки, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці (F98.8)

Умови лікування

Амбулаторне.

Фармакотерапія

Транквілізатори в поєднанні з психотерапією і педагогічною корекцією.

Тривалість лікування див. F90.1.

Очікувані результати лікування див. F90.1.

Емоційний розлад і розлад поведінки, який звичайно починається у дитячому і підлітковому віці, неуточнений (F98.9)

Умови лікування

Амбулаторне.

Фармакотерапія

Транквілізатори, медико-психолого-педагогічна корекція.

Тривалість лікування див. F90.1.

Очікувані результати лікування див. F90.1.

« Назад


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211