НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Терапевтичний розділ

F80–F89
РОЗЛАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper18.htm.

СПЕЦИФІЧНІ РОЗЛАДИ РОЗВИТКУ МОВИ (F80)

Специфічний розлад мовної артикуляції (F80.0)

Умови лікування

Медико-педагогічна корекція проводиться в амбулаторно-поліклінічних умовах або в умовах спеціалізованої дитячої установи.

Фармакотерапія

Курс корекційних занять передбачає:

Тривалість лікування

До досягнення результату.

Очікувані результати лікування.

Корекція звукопромовлення, автоматизація звуків і їх вживання в спонтанній мові, розширення словникового запасу.

Розлад експресивної мови (F80.1)

Умови лікування

Комплексне медико-педагогічне лікування, проводиться в амбулаторно-поліклінічних умовах і дитячих спеціалізованих установ.

 1. Курси логопедичних занять. Форма занять індивідуальна і групова або поєднання 2-х форм.
  • ЗНМ I рівня (алалія) 45–90 занять;
  • ЗНМ II рівня — 45–90 занять;
  • ЗНМ III рівня — 45–90 занять.
  Таким чином діти з алалією отримують від 135 до 270 занятті. По показанням курс може бути продовжений.
 2. Логоритміка 20–45 занять на курс.
 3. Заняття з психологом 20–45 на курс.
 4. Медикаментозне лікування — за призначенням психіатра. Медикаментозна терапія включає:
  • ноотропні препарати;
  • седативні препарати;
  • нейролептики;
  • антидепресанти;
  • вітаміни.
 5. Психотерапевтичний вплив:
  • сімейна психотерапія (3–5 занять і більш по показанням);
  • ігрова психотерапія.

Додаткові лікувальні заходи:

Правильний вибір профілю учбової установи.

Тривалість лікування

Тривалість корекційних заходів — від 1 до 3-х і більше за років.

Очікувані результати лікування

Максимальне можливе відновлення мовної функції (звукопромовлення, лексика, граматика) і компенсація психічних порушень.

Розлад рецептивної мови (F80.2)

Умови лікування

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи проводяться в амбулаторно-поліклінічних умовах і дитячих спеціалізованих установах.

Фармакотерапія

Медикаментозна терапія включає:

Додаткові лікувальні заходи:

Логопедичний вплив спрямований на виховання:

Логопедичні заняття носять суворо індивідуальний характер, залежать від ступеню і вираженості мовних і інтелектуальних порушень. Частіше вони проводяться в індивідуальній формі, починаючи з пробного діагностичного курсу, розрахованого на 10–20 занять. Подальші курси занять можуть провестися по схемі курсів для дітей з ЗНМ (моторної алалією див. F80.1).

Діти з сенсорною алалією отримують від 135 до 270 занять. По показанням курс може бути продовжений. Форма занять індивідуальна і групова або поєднання 2-х форм.

Логоритміка — 20–45 занять на курс.

Заняття з психологом — 20–45 занять на курс.

Вибір профілю учбової установи.

Тривалість лікування

Термін корекційних заходів — від 1 до 3-х і більше за років.

Очікувані результати лікування

Максимально можливе відновлення мовної функції (розвиток слухового сприйняття, формування звукового, морфологічного, лексичного аналізу і смислової сторони мови), корекція психічних порушень.

Інші розлади розвитку мови (F80.8)

Затримки мовного розвитку, обумовлені соціальною депривацією (F80.81)

Умови лікування

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи проводяться в амбулаторно-поліклінічних умовах і дитячих спеціалізованих установах. Передбачається спільна робота фахівців різного профілю: логопеда, психолога, психотерапевта, психіатра тощо.

Фармакотерапія

Медикаментозна терапія включає:

Додаткові лікувальні заходи:

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи:

 1. Проведення курсу логопедичних занять доцільно переважно в груповій формі. Заняття спрямовані на розвиток мови дитини (в тому числі корекцію вимови, граматичне оформлення мовних конструкцій і навчання зв’язному висловлюванню), розширення словникового запасу, формування уявлень і образно-логічного мислення.
  Логопедичні заняття проводяться по тій ж схемі, що і курси для дітей з ЗНМ (моторної алалією):
  • ЗНМ II рівня — 45–90 занять;
  • ЗНМ III рівня — 45–90 занять.
  Дітям із затримками розвитку мови, обумовленим соціальною депривацією і педагогічною занедбаністю, рекомендовано від 45 до 180 занять, переважно в груповій формі.
 2. Логоритміка — 20–45 занять на курс.
 3. Заняття з психологом — 20–45 занять на курс.
 4. Огляд психіатра (3–5 разів за курс, по показанням — частіше) з медикаментозним лікуванням.
 5. Психотерапевтичний вплив в формі індивідуальної і групової психотерапії.

Вибір профілю учбової установи.

Тривалість лікування

Тривалість курсу корекційних заходів залежить від рівня засвоєння навчання дитиною, можливості активізації мовної діяльності, від міри поліпшення загального соматичного статусу і зміни соціально-побутових умов і визначається максимальним досягненням результатів.

Очікувані результати лікування

Розвиток вимови, інших вищих психічних функцій і інтелектуальних можливостей до вікового рівня, розширення словникового запасу і здібностей до зв’язного і послідовного висловлювання, зміцнення соматичного і психологічного статусу.

СПЕЦИФІЧНІ РОЗЛАДИ РОЗВИТКУ УЧБОВИХ НАВИЧОК (F81)

Специфічний розлад читання (F81.0)

Умови лікування

Комплексні корекційні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи. Проводяться в амбулаторно-поліклінічних умовах, дитячих спеціалізованих установах і шкільному логопедичному закладі. Передбачається спільна робота фахівців різного профілю: логопеда, психолога, невролога тощо.

Фармакотерапія

Вирішальне значення в формуванні читання у даного контингенту дітей грає проведення спеціального комплексу логопедичних занять і медикаментозної терапії, спрямованого на усунення первинного дефекту — фонематичного і загального недорозвитку мови, вікової несформованості вищих психічних функцій переважно органічного генезу.

Медикаментозна терапія включає:

Додаткові лікувальні заходи:

Проведення курсу логопедичних занять рекомендовано в індивідуальній і груповій формі. При наявності порушень звукопромовлення доцільно виправити і автоматизувати дефектні звуки, ввести їх в мову до початку занять по диференціації цих звуків в процесі читання. У залежності від ступеню вираженості дислексій і форм її вияву, заняття спрямовані на формування фонематичної і вербальної уваги, диференціації в усній мові опозиційних фонем, звуколітерний аналіз і синтез слів, здібностей конструювання фраз, на розвиток зв’язної усної і письмової мови дитини, темпу читання, розширення словникового запасу, формування представлень і образно-логічного мислення.

Логопедичні заняття проводяться по схемі курсів для дітей з ЗНМ:

У залежності від конкретного типу дислексії рекомендовано від 45 (при легкому ступені) до 180 занять і більш (при високому ступені) в індивідуальній і груповій формі.

Заняття з психологом — 20–45 занять на курс.

Вибір профілю учбової установи.

Тривалість лікування

Тривалість курсу корекційних заходів залежить від ступеню дислексії і основного неврологічного захворювання, від міри поліпшення функцій читання і письма в процесі лікування. Аж до досягнення можливого результату.

Очікувані результати лікування

Активізація вищих психічних функцій, розвиток мовної пам’яті, уваги до язикових явищ, усунення фонематичних (при наявності артикуляторно-оральних) труднощів, поліпшення навичок читання (в тому числі спонтанного) і письма, зміцнення соматичного і неврологічного статусу.

Специфічний розлад спелінговання (F81.1)

Умови лікування

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи проводяться в амбулаторно-поліклінічних умовах, дитячих спеціалізованих установах і шкільній логопедичній установі. Передбачається спільна робота фахівців різного профілю: логопеда, психолога, невролога тощо.

Фармакотерапія

Вирішальне значення в формуванні читання у даного контингенту дітей має проведення спеціального комплексу логопедичних занять і медикаментозної терапії, спрямованого на усунення первинного дефекту — фонематичного і загального недорозвитку мови, вікової несформованості вищих психічних функцій переважно органічного генезу.

Медикаментозна терапія включає:

Додаткові лікувальні заходи:

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи включають:

 1. Проведення курсу логопедичних занять в індивідуальній і груповій формі. При наявності порушень звукопромовлення доцільно виправити і автоматизувати дефектні звуки, ввести їх в мову до початку занять. У залежності від міри вираженість дисграфії і форм її прояву, заняття спрямовані на формування фонематичного сприйняття і уваги до слів при відтворенні на листі опозиційних фонем, на формування звуко-літерного аналізу і синтезу слів, розвиток здібностей конструювання фраз і зв’язного висловлювання, темпу письма, розширення словникового запасу, формування процесів самоконтролю.
  Логопедичні заняття проводяться по схемі курсів для дітей з ЗНМ:
  • ЗНМ II рівня — 45–90 занять;
  • ЗНМ III рівня — 45–90 занять.
  У залежності від конкретного типу дислексії рекомендовано від 45 (при легкому ступені) до 180 занять і більш (при високому ступені) в індивідуальній і груповій формі.
 2. Заняття з психологом — 20–45 на курс.

Вибір профілю учбової установи.

Тривалість лікування

Тривалість курсу корекційних заходів залежить від ступеню дисграфії і основного неврологічного захворювання, від міри поліпшення функцій читання і письма в процесі лікування і навчання.

Очікувані результати лікування

Активізація вищих психічних функцій, в тому числі мовної пам’яті, уваги до язикових явищ, усунення фонематичних, граматичних, семантичних і праксичних порушень, поліпшення навичок письма під диктування і самостійного письма, підвищення можливостей самоконтролю, зміцнення соматичного, психологічного і неврологічного статусу.

Специфічний розлад арифметичних навичок (F81.2)

Умови лікування

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи проводяться в амбулаторно-поліклінічних умовах, дитячих спеціалізованих установах, корекційних класах і в деяких випадках — у шкільному логопедичному кабінеті. Передбачається спільна робота фахівців різного профілю: логопеда, психолога, невролога тощо.

Фармакотерапія

Вирішальне значення в корекції дискалькулій у даного контингенту дітей грає проведення спеціального комплексу педагогічних, в тому числі логопедичних занять, і медикаментозній терапії, спрямованих на усунення певних порушень вищих функцій і зорово-просторового гнозису.

Важливе значення має проведення адекватного курсу лікування, спрямованого на активізацію діяльності мозкових структур.

Медикаментозна терапія включає:

Додаткові лікувальні заходи:

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи:

Проведення курсу логопедичних занять рекомендовано в індивідуальній формі з переходом на групову. У залежності від вираженості дискалькулій і форм її прояву заняття спрямовані на формування поняття складу числа, рахункових навичок, логико-абстрактної і зорово-просторової діяльності, розвиток здібностей програмування арифметичних (математичних) конструкцій, формування процесів самоконтролю.

Логопедичні заняття проводяться по схемі курсів:

У залежності від ступеню дискалькулій рекомендовано від 30 (при легкому ступені) до 270 занять і більш (при високому ступені) в індивідуальній і груповій формі.

Вибір профілю учбової установи.

Тривалість лікування

Тривалість курсу корекційних заходів залежить від ступеню дискалькулій і основного неврологічного захворювання, від ступеню поліпшення функцій рахунку в процесі лікування і навчання до досягнення можливого результату.

Очікувані результати лікування

Активізація вищих психічних функцій, в тому числі зорової і слухової пам’яті, переключення уваги, розвиток, до можливого рівня, абстрактно-логічного мислення і символічних уявлень, зорово-просторового гнозису, поліпшення навичок рахункових операцій, підвищення можливостей самоконтролю, зміцнення загального стану і зняття проявів шкільного неврозу.

Змішаний розлад учбових навичок (F81.3)

Умови лікування

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи проводяться в амбулаторно-поліклінічних умовах, дитячих спеціалізованих установах і у шкільних логопедичних кабінетах. Передбачається спільна робота фахівців різного профілю: логопеда, психолога, невролога тощо.

Фармакотерапія

Спрямована на усунення первинного дефекту письма, читання, рахунку і порушень інших вищих психічних функцій. Медикаментозна терапія включає:

Додаткові лікувальні заходи:

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи організуються з урахуванням ступеню вираженості порушень читання, письма або рахунків. Фахівці (психолог, логопед, психіатр) вирішують питання про тактику вибору початкового корекційного курсу, його послідовності, тривалості і форм проведення (див. розділи F81.0, F81.1, F81.2).

Тривалість лікування — аж до можливої корекції.

Очікувані результати лікування

Поліпшення шкільної успішності, усунення проявів шкільної дезадаптації, зміцнення соматичного, психологічного стану дитини, вибір профілю учбової установи.

СПЕЦИФІЧНИЙ РОЗЛАД РОЗВИТКУ МОТОРНОЇ ФУНКЦІЇ (F82)

Умови лікування

Комплексні медико-психологічні, психотерапевтичні і психо-педагогічні заходи проводяться в амбулаторно-поліклінічних умовах, дитячих спеціалізованих установах і у шкільному логопедичному кабінеті.

Фармакотерапія

Основні корекційні заходи спрямовані на розвиток і формування загальних рухових навичок, специфічних організації рухів руки. Члени родини мають оволодіти комплексом рухових вправ, спрямованих на розвиток загальної координації, формування ліво-правих уявлень; орієнтації у власному тілі і спеціальним вправам, спрямованим на корекцію графічної діяльності дитини.

Передбачається спільна робота фахівців різного профілю: психолога, невролога, логопеда, логоритміста тощо.

Медикаментозна терапія включає:

Додаткові лікувальні заходи:

Вибір профілю учбової установи.

Тривалість лікування

Аж до досягнення можливого результату.

Вимоги до результатів лікування

Поліпшення рухових функцій, координації, розвиток графо-моторної функції, що приводить до поліпшення шкільної успішності.

ЗАГАЛЬНІ РОЗЛАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО (ПСИХИЧНОГО) РОЗВИТКУ (F84)

Дитячий аутизм (F84.0)

Умови лікування

Фармакотерапія

Вибір будується на основі застосування спеціальних психологічних і педагогічних методик виховання і навчання аутистів, трудотерапії, музикотерапії, логопедичних занять, ЛФК. Біологічні препарати з групи нейролептиків, транквілізаторів і метаболічних мозкових коректорів застосовуються при клінічних показаннях (дози див. розділ «шизофренія»).

Тривалість лікування

Амбулаторне — по показанням постійно. Стаціонарне — 4–8 тижнів.

Очікувані результати лікування

Поліпшення соціальної адаптації.

Атиповий аутизм (F84.1)

Умови лікування див. F84.0.

Очікувані результати лікування див. F84.0.

Тривалість лікування див. F84.0.

Синдром Ретта (F84.2)

Умови лікування

Амбулаторне — при вмісті в сім’ї або приміщення в інтернат.

Фармакотерапія

Психологічна допомога сім’ї, організації медико-генетичного консультування сім’ї. Лікування симптоматичне — протиепілептичні препарати, судинні препарати.

Очікувані результати лікування

Можливе поліпшення адаптації дитини.

Інші дезінтегративні розлади дитячого віку (F84.3)

Умови лікування

При проживанні в сім’ї — амбулаторне або лікування в інтернаті.

Фармакотерапія

Психологічна допомога сім’ї, організація медико-генетичного консультування сім’ї. Лікування симптоматичне — протиепілептичні препарати, судинні препарати.

Очікувані результати лікування

Можливе поліпшення адаптації дитини.

Гіперактивний розлад, що поєднується з розумовою відсталістю і стереотипними рухами (розумова відсталість з руховою розгальмованістю і стереотипними рухами) (F84.4)

Умови лікування див. F84.2.

Фармакотерапія див. F84.2.

Очікувані результати лікування див. F84.2.

Синдром Аспергера (F84.5)

Умови лікування

Переважно амбулаторне. Стаціонарне — при декомпенсації.

Фармакотерапія див. F84.0.

Тривалість лікування

Амбулаторне — постійно по показанням, стаціонарне — 4–8 тижнів.

Очікувані результати лікування

Поліпшення адаптації дитини.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211