НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Терапевтичний розділ

F40–F49
НЕВРОТИЧНІ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТРЕСОМ І СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper14.htm.

Умови лікування

Фармакотерапія

Фармакотерапія (в значній частині випадків — в формі коротких курсів або симптоматичній терапії — як передумови психотерапії).

Психотерапія (грає провідну роль):

Тривалість лікування

Очікувані результати лікування

Повний або значний зворотній розвиток клінічних проявів хвороби.

ФОБІЧНІ ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ (F40)

Агорафобія (F40.0)

Агорафобія без панічного розладу (F40.00)

Умови лікування див. загальну частину.

Фармакотерапія

У більшості випадків лікування комбіноване (фармако- і психотерапія) або перевага віддається психотерапії.

Психотерапія: див. загальну частину F4.

Агорафобія з панічним розладом (F40.01)

Умови лікування див. загальну частину.

Фармакотерапія

Карбамазепін — доцільний при повторних епізодах.

Психотерапія: див. загальну частину F4, особлива увагу потрібно приділити когнітивно-біхевіоральній психотерапії.

Тривалість лікування

1–3 місяця з подальшою підтримуючою терапією антидепресантами-анксіолітиками, симптоматично (епізодично або короткочасно) — транквілізатори.

Очікувані результати лікування

Значний зворотній розвиток клінічних проявів і відновлення соціальної активності, можливість подолання ситуацій, що раніше провокували тривогу і панічні приступи (редукція уникаючої поведінки).

Соціальні фобії (F40.1)

Умови лікування

Амбулаторне лікування.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Тривалість лікування — 6–12 місяців.

Очікувані результати лікування

Значний або частковий зворотній розвиток клінічних проявів хвороби і явищ дезадаптації.

Специфічні (ізольовані) фобії (F40.2)

Умови лікування

Амбулаторне.

Фармакотерапія: та ж сама.

Психотерапія:

Тривалість лікування — від 3-х тижнів до 6-ти місяців.

Інші фобічні тривожні розлади (F40.8)

Умови лікування, фармакотерапія, тривалість лікування ті ж, що і для F40.2.

Фобічний тривожний розлад неуточнений (F40.9)

Умови лікування, фармакотерапія, тривалість лікування ті ж, що і для F40.2.

ІНШІ ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ (F41)

Панічний розлад (епізодична пароксизмальна тривожність) (F41.0)

Умови лікування див. загальну частину.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Тривалість лікування — 6–12 місяців.

Очікувані результати лікування

Зникнення або значне скорочення частоти приступів паніки і коморбідних розладів, а також редукція уникаючої поведінки.

Генералізований тривожний розлад (F41.1)

Умови лікування див. загальну частину.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Нарівні з індивідуальними рекомендуються групові методи роботи.

Тривалість лікування — від 4 до 6-ти місяців.

Змішаний тривожний і депресивний розлад (F41.2)

Інші змішані тривожні розлади (F41.3)

Інші уточнені тривожні розлади (F41.8)

Тривожний розлад неуточнений (F41.9)

Принципи терапії ті ж самі.

ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНИЙ РОЗЛАД (F42)

Умови лікування див. загальну частину.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Тривалість лікування див. загальну частину.

Очікувані результати лікування див. загальну частину.

РЕАКЦІЯ НА ВАЖКИЙ СТРЕС І ПОРУШЕННЯ АДАПТАЦІЇ (F43)

Умови лікування

У разі важкої реакції на стрес можлива госпіталізація (тривалість лікування в стаціонарі — 30 днів).

Фармакотерапія

Психотерапія:

Посттравматичний стресовий розлад (F43.1)

Умови лікування див. загальну частину.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Тривалість лікування — 6–12 місяців.

Очікувані результати лікування

Розлад пристосувальних реакцій (F43.2)

Інші реакції на важкий стрес (F43.8)

Реакція на важкий стрес неуточнена (F43.9)

Умови лікування: див. загальну частину.

Фармакотерапія: та ж сама.

Психотерапія:

ДІСОЦИАТИВНІ (КОНВЕРСІЙНІ) РОЗЛАДИ (F44)

Умови лікування див. загальну частину.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Тривалість лікування — від 3-х тижнів до 6-ти місяців.

Очікувані результати лікування

Купірування дисоціативних і афективних симптомів.

СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ (F45)

Умови лікування: див. загальну частину.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Тривалість лікування — від 3-х до 6-ти місяців.

Очікувані результати лікування

Редукція клінічних проявів хвороби.

ІНШІ НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ (F48)

Неврастенія (F48.0)

Умови лікування див. загальну частину.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Тривалість лікування — від 3-х до 6-ти тижнів

Очікувані результати лікування див. загальну частину.

Синдром деперсоналізації-дереалізації (F48.1)

Умови лікування: див. загальну частину.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Очікувані результати лікування див. загальну частину.

Інші уточнені невротичні розлади (F48.8)

Фармакотерапія

Психотерапія:

Очікувані результати лікування див. загальну частину.

Невротичний розлад неуточнений (F48.9)

Принципи терапії ті ж самі.

Адекватна терапія потребує уточнення походження даного розладу.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211