НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Терапевтичний розділ

F30—F39
РОЗЛАДИ НАСТРОЮ (АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ)

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper13.htm.

Система лікувальних заходів розподіляється на 3 етапи.

 1. Перший етап — купіруюча терапія (від моменту початку лікування афективної симптоматики до встановлення клінічної ремісії), купірування гострої афективної симптоматики в стаціонарних або напівстаціонарних умовах.
 2. Другий етап — стабілізуюча терапія — продовження терапії з моменту досягнення ремісії в напівстаціонарних або амбулаторних умовах.
 3. Третій етап — підтримуюча терапія — запобігання рецидивів захворювання в амбулаторних умовах.

МАНІАКАЛЬНИЙ ЕПІЗОД (F30)

Умови лікування

Стаціонарне. Доліковування в напівстаціонарних або амбулаторних умовах.

Принципи і тривалість терапії

Дотримуються принципи, описані для біполярного афективного розладу (F31).

Психотерапія:

Очікувані результати лікування

Купірування афективних розладів (див. загальну частину F3).

Гіпоманія (F30.0)

Умови лікування

Амбулаторне, напівстаціонарне.

Фармакотерапія

Дотримуються принципи терапії маніакального епізоду (F30) і біполярного афективного розладу (F31).

Тривалість купіруючого етапу лікування

Від декількох тижнів до 3-х місяців.

Очікувані результати лікування

Купірування афективних розладів.

Манія без психотичних симптомів (F30.1)

Перебіг середнього або важкого ступеню.

Умови лікування

Лікування стаціонарне.

Фармакотерапія

Та ж, що і для F30 та F31.

Психотерапія:

Тривалість лікування див. F30.

Очікувані результати лікування

Купірування афективних розладів (див. загальну частину F3).

Манія з психотичними симптомами (F30.2)

Умови лікування

Лікування стаціонарне.

Фармакотерапія

Та ж, що і для F30 та F31.

Психотерапія:

Тривалість лікування див. F30.

Очікувані результати лікування

Купірування афективних розладів.

Інші маніакальні епізоди (F30.8)

Принципи терапії ті ж, що і для F30 та F31.

БІПОЛЯРНИЙ АФЕКТИВНИЙ РОЗЛАД (F31)

Дотримуються всі основні підходи і принципи, описані для афективних розладів (F3).

Психотерапія:

Біполярний афективний розлад, поточний епізод гіпоманії (F31.0)

Умови лікування

Лікування в амбулаторних умовах або напівстаціонарне.

Фармакотерапія

Дотримуються загальні принципи фармакотерапії біполярного афективного розладу (див. рубрику F31) і правила купірування гіпоманії (F30.0).

Тривалість лікування див. F30.0.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Біполярний афективний розлад, поточний епізод манії без психотичних симптомів (F31.1)

Умови лікування

Лікування стаціонарне.

Фармакотерапія

Дотримуються загальні принципи фармакотерапії біполярного афективного розладу (див. рубрику F31) і правила купірування манії без психотичних симптомів (F30.1).

Тривалість лікування див. F30.0.

Вимоги до результатів лікування див. загальну частину F3.

Біполярний афективний розлад, поточний епізод манії з психотичними симптомами (F31.2х)

Умови лікування

Лікування стаціонарне.

Фармакотерапія

Дотримуються загальні принципи фармакотерапії біполярного афективного розладу (див. рубрику F31) і правила купірування манії з психотичними симптомами (F30.2).

Тривалість лікування див. F30.

Вимоги до результатів лікування див. загальну частину F3.

Біполярний афективний розлад, поточний епізод легкої або помірної депресії (F31.3х)

Умови лікування

Стаціонарне — при наявності суїцидальних тенденцій, ускладненнях у виборі терапії. У інших випадках напівстаціонарне або амбулаторне.

Фармакотерапія

Дотримуються загальні принципи фармакотерапії біполярного афективного розладу (див. рубрику F31), загальні правила терапії легкого або помірного депресивного епізоду (див. рубрику F32.0 і F32.1).

Психотерапія: див. загальні принципи F31.

Тривалість лікування

Проведення етапу стабілізуючої терапії обмежується 2–3 місяцями.

Для профілактичної терапії антидепресанти не застосовуються, перевага віддається солям літію і іншим нормотимічним препаратам.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Біполярний афективний розлад, поточний епізод важкої депресії без психотичних симптомів (F31.4)

Умови лікування

Лікування стаціонарне.

Фармакотерапія

Дотримуються загальні Фармакотерапія біполярного афективного розладу (див. рубрику F31) і терапії важкого депресивного епізоду без психотичних симптомів (див. рубрику F32.2).

Психотерапія: див. загальні принципи F31.

Тривалість лікування

Проведення етапу стабілізуючої терапії обмежується 2–3 місяцями.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Біполярний афективний розлад, поточний епізод важкої депресії з психотичними симптомами (F31.5х)

Фармакотерапія

Дотримуються загальні принципи фармакотерапії біполярного афективного розладу (див. рубрику F31) і терапії депресивного епізоду важкої депресії з психотичними симптомами (див. рубрику F32.3х).

Психотерапія: див. F31.

Тривалість лікування

Проведення етапу стабілізуючої терапії обмежується 2–3 місяцями.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Біполярний афективний розлад, поточний епізод змішаного характеру (F31.6)

Умови лікування

Стаціонарне — при значній глибині афективних розладів, суїцидальних тенденціях. У інших випадках — напівстаціонарне або амбулаторне.

Фармакотерапія

Дотримуються загальні принципи фармакотерапії біполярного афективного розладу (див. рубрику F31) і змішаного афективного епізоду (F38.00).

Тривалість лікування

Залежить від швидкості редукції симптоматики і в середньому становить 1–2 місяці.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Біполярний афективний розлад, поточна ремісія (F31.7)

При наявності свідчення можливо проведення профілактичної терапії (див. рубрику F31).

Інші біполярні афективні розлади (F31.8)

Біполярний афективний розлад неуточнений (F31.9)

Дотримуються загальні правила терапії біполярного афективного розладу (F31).

ДЕПРЕСИВНИЙ ЕПІЗОД (F32)

Дотримуються загальні принципи, описані для афективних розладів (див. рубрику F3).

Перший етап — купіруюча терапія спрямована на найшвидше купірування гострої депресивної симптоматики.

Вибір антидепресанта проводиться за критеріями:

 1. Переважаючої симптоматики:
  • тривога і ажитація — антидепресанти-седатики;
  • гіпоадинамічна симптоматика — антидепресанти стимулюючої дії;
  • сполучення тривоги і загальмованності — антидепресанти збалансованої дії або антидепресанти в поєднанні з транквілізаторами.
 2. Соматичного стану.
 3. Супутньої медикаментозної терапії.

У разі відсутності ефекту — спеціальні протирезистентні методи:

У разі відсутності ефекту протирезистентних методів рекомендується провести курс електросудомної терапії (ЕСТ). При важкій депресії з високим ризиком суїциду проведення ЕСТ можливе на більш ранніх етапах лікування.

Тривалість лікування

Тривалість терапії може складати від 6 до 12 тижнів.

Другий етап — доліковуюча або стабілізуюча терапія. За умови стабільності стану протягом двох місяців терапії доза поступово знижується до повної відміни препарату.

Дози СІЗЗС, що застосовувалися на першому етапі терапії, зберігаються незмінними протягом всього етапу стабілізуючої терапії.

Психотерапія:

Тривалість лікування

Тривалість етапу стабілізуючої терапії залежить від полярності перебігу афективних розладів (див. рубрики F31 і F33).

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Депресивний епізод легкого ступеню (F32.0х)

Умови лікування

Лікування амбулаторне або в денному стаціонарі.

Фармакотерапія

Дотримуються всі основні терапевтичні підходи і принципи, описані для афективних розладів (F3) і депресивного епізоду (F32).

Психотерапія.

Тривалість лікування

Залежить від швидкості редукції симптоматики і, загалом, не виходить за рамки, вказані в рубриці F32.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Депресивний епізод середнього ступеню (F32.1х)

Умови лікування

Лікування амбулаторне, напівстаціонарне або в стаціонарі. При наявності суїцидальних думок — лікування стаціонарне.

Фармакотерапія

Дотримуються всі основні терапевтичні підходи і принципи, описані для афективних розладів (F3) і депресивного епізоду (F32).

Тривалість лікування див. F32.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Депресивний епізод важкого ступеню без психотичних симптомів (F32.2)

Умови лікування

Лікування стаціонарне.

Фармакотерапія

Дотримуються всі основні терапевтичні підходи і принципи, описані для афективних розладів (F3) і депресивного епізоду (F32).

Тривалість лікування див. F32.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Депресивний епізод важкого ступеню з психотичними симптомами (F32.3х)

Умови лікування

Стаціонарне.

Фармакотерапія

Дотримуються всі основні терапевтичні підходи і принципи, описані для рекурентного депресивного розладу (див. F33).

Психотерапія:

Тривалість лікування див. F32 і F30.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Інші депресивні епізоди (F32.8)

Депресивний епізод неуточнений (F32.9)

Дотримуються всі основні терапевтичні підходи і принципи, описані для афективних розладів (F3) і депресивного епізоду (F32).

РЕКУРЕНТНИЙ ДЕПРЕСИВНИЙ РОЗЛАД (F33)

Фармакотерапія

Дотримуються всі основні підходи і принципи, описані для афективних розладів настрою (F3).

Психотерапія:

Тривалість лікування.

Тривалість купіруючого етапу лікування див. F32.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

СТІЙКІ (ХРОНІЧНІ) РОЗЛАДИ НАСТРОЮ (АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ) (F34)

Дотримуються загальні принципи фармакотерапії афективних розладів настрою (F3).

Циклотімія (F34.0)

Умови лікування

Лікування в амбулаторних або напівстаціонарних умовах.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Тривалість лікування див. F31.3 і F31.0.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Дістімія (F34.1)

Умови лікування

Лікування амбулаторне, при наявності депресивного епізоду — в напівстаціонарі або стаціонарі.

Фармакотерапія

Особлива важливість належить психотерапевтичним методам лікування.

Тривалість курсу терапії складає не менше за 5–8 тижнів При позитивному ефекті застосування антидепресанта може бути продовжене протягом 6–12 місяців.

Психотерапія:

Вимоги до результатів лікування див. загальну частину F3.

ІНШІ РОЗЛАДИ НАСТРОЮ (АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ) (F38)

Змішаний афективний епізод (F38.00)

Умови лікування

Лікування в залежності від вираженості перебігу — амбулаторне, напівстаціонарне або стаціонарне.

Фармакотерапія

Лікування проводиться препаратами нормотимічної дії. При відсутності ефекту монотерапії можливо поєднання літію з карбамазепіном або вальпроатом натрію. При наявності феномена «швидкої циклічності» перевага віддається антиконвульсантам.

Психотерапія: див. F34.

Тривалість лікування див. F31.6.

Очікувані результати лікування див. загальну частину F3.

Інші рекурентні розлади настрою (афективні розлади) (F38.1х)

Принципи лікування ті ж самі.

РОЗЛАД НАСТРОЮ (АФЕКТИВНИЙ РОЗЛАД) НЕУТОЧНЕНИЙ (F39)

Дотримуються загальні принципи фармакотерапії афективних розладів (див. рубрику F3).


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211