НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Терапевтичний розділ

F00–F09
ОРГАНІЧНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ СИМПТОМАТИЧНІ, ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper11.htm.

ДЕМЕНЦІЯ ПРИ ХВОРОБІ АЛЬЦГЕЙМЕРА (F00)

Умови лікування

Психотерапія:

Фармакотерапія

У стаціонарі:

Очікувані результати лікування

СУДИННА ДЕМЕНЦІЯ (F01)

Умови лікування

Стаціонарне, напівстаціонарне, амбулаторне.

Фармакотерапія

Психотерапія:

Психотичні стани:

Препарати бензодіазепінової групи потрібно уникати або призначати з обережністю.

За необхідністю: ангіопротектори, вазоактивні засоби, вітаміни, метаболічні препарати, гіпотензивні препарати, протисудомні засоби, діуретики, антигіпоксанти.

Очікувані результати лікування

ДЕМЕНЦІЯ ПРИ ІНШИХ ХВОРОБАХ, КЛАСИФІКОВАНИХ В ІНШИХ РОЗДІЛАХ (F02)

Деменція при хворобі Піка (F02.0)

Умови лікування

Фармакотерапія

Стаціонарне — терапія психотичних порушень.

Амбулаторне — загальні принципи терапії ті ж, що і при стаціонарному лікуванні.

За необхідністю: ангіопротектори, вазоактивні засоби, вітаміни, метаболічні препарати, гіпотензивні препарати, протисудомні засоби, діуретики, антигіпоксанти.

Психотерапія

Сімейна психотерапія — робота з членами сім’ї хворого, психологічна підтримка осіб, які доглядають за хворим.

Очікувані результати лікування

Деменція при хворобі Крейтцфельдта–Якоба (F02.1)

Умови лікування

Психотерапія

Сімейна психотерапія — робота з членами сім’ї хворого, психологічна підтримка осіб, які доглядають за хворим.

Очікувані результати лікування

Деменція при хворобі Гентінгтона (F02.2)

Умови лікування

Фармакотерапія

Стаціонарне:

Психотерапія

Реабілітаційні заходи для хворих на деменцію легкого і середнього ступеню:

Безперервна підтримуюча терапія рухових порушень, періодична зміна препарату. Застосовуються більш низькі, ніж в стаціонарі дози нейролептиків.

Сімейна психотерапія — робота з членами сім’ї хворого, психологічна підтримка осіб, які доглядають за хворим.

Амбулаторне — те ж саме:

Очікувані результати лікування

Деменція при хворобі Паркінсона (F02.3)

Загальні принципи стаціонарної і амбулаторної терапії хворих на судинну деменцію (див. F01).

Деменція при інших уточнених хворобах, що класифікуються в інших розділах (F02.8)

Умови лікування

Стаціонарне, амбулаторне.

Принципи терапії такі ж самі з урахуванням етіології деменції.

Психотерапія.

Сімейна психотерапія — робота з членами сім’ї хворого, психологічна підтримка осіб, які доглядають за хворим.

Деменція в зв’язку з епілепсією (F02.8x2)

Умови лікування

Стаціонарне, амбулаторне.

Фармакотерапія.

Психотичні розлади купіруються: галоперідол (середні добові дози 5–10 мг), левомепромазин (25–50 мг/доб), хлорпромазин (до 100 мг/доб); тіоридазин до 100 мг/доб, алімемазин — до 100 мг/доб, клоназепам (рівотріл) — 1–2 мг в/в.

За необхідністю: ангіопротектори, вазоактивні засоби, вітаміни, метаболічні препарати, гіпотензивні препарати, протисудомні засоби, діуретики, антигіпоксанти.

ОРГАНІЧНИЙ АМНЕСТИЧНИЙ СИНДРОМ, НЕ ВИКЛИКАНИЙ АЛКОГОЛЕМ АБО ІНШИМИ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ (F04)

Умови лікування

Фармакотерапія: лікування основного захворювання, ангіотропні, ноотропні засоби.

За необхідністю: ангіопротектори, вазоактивні засоби, вітаміни, метаболічні препарати, гіпотензивні препарати, протисудомні засоби, діуретики, антигіпоксанти.

Психотерапія:

Амбулаторне лікування — неважкі або короткочасні прояви амнестичного синдрому при наявності відповідного нагляду за хворим.

Очікувані результати лікування

Зменшення проявів амнестичного синдрому аж до повного видужання.

Органічний амнестичний синдром у зв’язку з епілепсією (F04.12)

Терапевтичні заходи: те ж саме.

ДЕЛІРІЙ, НЕ ВИКЛИКАНИЙ АЛКОГОЛЕМ АБО ІНШИМИ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ (F05)

Умови лікування

Стаціонарне — купірування гострого психотичного стану.

Фармакотерапія

Очікувані результати лікування

Купірування психотичної симптоматики.

ІНШІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ, ОБУМОВЛЕНІ УШКОДЖЕННЯМ ТА ДИСФУНКЦІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ АБО СОМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ (F06)

Умови лікування

Фармакотерапія

За необхідністю: ангіопротектори, вазоактивні засоби, вітаміни, метаболічні препарати, гіпотензивні препарати, протисудомні засоби, діуретики, антигіпоксанти.

Психотерапія:

Очікувані результати лікування

Купірування або значна редукція симптоматики.

РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ І ПОВЕДІНКИ, ОБУМОВЛЕНІ ХВОРОБОЮ, УШКОДЖЕННЯМ АБО ДИСФУНКЦІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (F07)

Умови лікування

Принципи терапії як при F06.

Психотерапія:

Очікувані результати лікування: компенсація стану.

ОРГАНІЧНИЙ АБО СИМПТОМАТИЧНИЙ ПСИХІЧНИЙ РОЗЛАД НЕУТОЧНЕНИЙ (F09)

Принципи терапії — ті ж.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211