НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Діагностичний розділ

F80–F89
ПОРУШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper09.htm.

СПЕЦИФІЧНІ РОЗЛАДИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ (F80)

Специфічні розлади артикуляції мовлення (F80.0)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Придбання дитиною звуків мовлення затриманий і/або відхиляється, наводячи до дизартикуляції з відповідними труднощами для інших у розумінні його мовлення.
 2. Пропускам, перекручуванням або замінам мовних звуків.
 3. Зміні у вимові звуків в залежності від їхнього сполучення.
 4. Патологія артикуляції не може бути пояснена сенсорною, анатомічною або невротичною аномалією.
 5. Неправильна вимова є безсумнівно аномальним, виходячи з особливостей вжитку мови в субкультуральних умовах, у яких знаходиться дитина.
 6. Невербальний інтелектуальний рівень у межах норми; навички експресивної і рецептивної мови в межах норми.

Діагноз може бути поставлений тільки тоді, коли вага порушення артикуляції перебуває за межами меж нормальних варіацій, що відповідають розумовому віку дитини;

Розлад експресивної мови (F80.1)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Відсутність окремих слів або близьких до них мовних утворень до 2 років або простим вираженням або фраз із 2 слів до 3 років.
 2. Обмежений словниковий розвиток.
 3. Надмірне використання невеликого набору загальних слів.
 4. Труднощі в доборі підхожих слів і слів-замінників.
 5. Скорочена вимова.
 6. Незріла структура пропозицій.
 7. Синтаксичні помилки, особливо, пропуски словесних закінчень або приставок.
 8. Неправильне використання або відсутність граматичних ознак, таких як приводи, займенники, і дієвідмін або відмінювань дієслів і імен іменників.
 9. Труднощі у встановленні послідовності при переказі подій минулого.
 10. Недостатність розмовної мови супроводжується затримкою або порушенням словесно-звукової вимови.
 11. Прагнення до спілкування, незважаючи на мовне порушення, і до компенсуванню недостачі мовлення жестами, мімікою або немовними вокалізаціями.
 12. Порушення розмовної мови стає очевидним із дитинства без якійсь тривалої виразної фази нормального користування мовою.

Розлад рецептивної мови (F80.2)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Нездатність реагувати на знайомі назви (у відсутності невербальних реплік) із першого дня народження.
 2. Нездатність ідентифікувати принаймні декілька звичайних предметів до 18 місяців, або нездатність випливати простим інструкціям у віці 2-х років повинні бути прийняті як істотні ознаки затримки в мовному розвитку.
 3. Нездатність до розуміння граматичних структур (заперечень, питань, порівнянь і т. п.).
 4. Нерозуміння більш тонких аспектів мовлення (тон голосу, жести і т. п.).

Придбана афазія з епілепсією (синдром Ландау-Клеффнера) (F80.3)

Інші розлади розвитку мови (F80.8)

Специфічні розлади розвитку шкільних навичок (F81)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Клінічно значущий ступінь порушення визначених шкільних навичок.
 2. Затримка або відхилення в розвитку в дошкільні роки, найбільш часто в мові.
 3. Супутні проблеми (неуважність, підвищена активність, емоційні порушення або порушення в поведінці).
 4. Шкільні труднощі не відразу зменшуються в міру посилення допомоги вдома і/або в школі).
 5. Рівень шкільних знань дитини повинний бути істотно нижче, чим очікуваний для дитини цього ж розумового віку.
 6. Порушення повинно бути зв’язане з розвитком у тому змісті, що повинно бути присутнім із першого року навчання, а не формуватися пізніше в ході утворення. Дані про шкільні успіхи дитини повинні підтверджувати це.
 7. Повинні бути відсутні зовнішні чинники, що можна розглядати як причину шкільних труднощів.
 8. Специфічні порушення розвитку шкільних навичок не повинні бути прямо обумовлені невідкорегованими зоровими або слуховими розладами.

Специфічний розлад читання (F81.0)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Продуктивність читання нижче рівня, очікуваного відповідно до віку дитини, його загальною інтелектуальністю і шкільною успішністю.
 2. Пропуски, заміни, перекручування або доповнення слів або частин слів.
 3. Повільний темп читання.
 4. Спроби почати читання наново, тривалі запинки або «втрата місця» у тексті і неточності у вираженнях.
 5. Перестановка слів у реченні або літер у словах.
 6. Недостатність у розумінні прочитаного:
  6.1. нездатність згадати факти з прочитаного;
  6.2. нездатність зробити висновок або виводи із сутності прочитаного;
  6.3. для відповідей на питання про прочитане використовуються скоріше загальні знання, ніж інформація з конкретної розповіді.

Специфічний розлад спелінгування (F81.1)

Клінічні діагностичні критерії: спелінгуванння дитини повинно бути значно нижче рівня, очікуваного на основі його віку, загальної інтелектуальності і успішності.

Тести: стандартизовані тести на спелінгування.

Специфічний розлад навичок рахунку (F81.2)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Продуктивність в арифметиці у дитини повинна бути значно нижче рівня, очікуваного відповідно до його віку, загальною інтелектуальністю і успішністю.
 2. Недостатність у розумінні понять, що лежать в основі арифметичних операцій.
 3. Відсутність розуміння математичних термінів або знаків.
 4. Необізнаність числових знаків.
 5. Труднощі проведення стандартних арифметичних дій.
 6. Труднощі у розумінні, які числа, що відносяться до даної арифметичної дії, необхідно використовувати.
 7. Труднощі у засвоєнні порядкового вибудовування чисел або в засвоєнні десяткових дробів або знаків під час обчислень.
 8. Погана просторова організація арифметичних обчислень; нездатність задовільно вивчити таблицю множення.

Тести: індивідуально призначувані стандартизовані тести на рахунок.

Змішаний розлад шкільних навичок (F81.3)

Інші розлади шкільних навичок (F81.8)

Специфічний розлад розвитку рухових функцій (F82)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Рухова координація дитини при тонких або великих рухових пробах значно нижча рівня, що відповідає його віку і загальної інтелектуальності.
 2. Труднощі в координації повинні відзначатися з ранніх етапів розвитку і не обумовлені дефектами зору або слуху або яким-небудь неврологічним розладом.
 3. Недотепність у звичайній ході.
 4. Повільність навчання моторним навичкам — бігання, стрибання, підйом і спуск по щаблях.
 5. Труднощі в зав’язуванні шнурків черевиків, застібанні і розстібанні ґудзиків, киданні і затримки м’яча.
 6. Недотепність у тонких і/або великих рухах — схильність роняти речі, спотикатися, вдарятися об перешкоди і мати поганий почерк.
 7. Навички малювання звичайно погані, і часто діти з цим розладом погано виконують завдання зі складовими картинками-загадками, із використанням конструкторських іграшок, будівельних моделей, ігор із м’ячем і малювання (розуміння карт).

Змішані специфічні розлади (F83)

Загальні розлади розвитку (F84)

Дитячий аутизм (F84.0)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Відсутність реакцій на емоції інших людей і/або відсутності модуляції поведінки відповідно до соціальної ситуації, відсутність емоційної реакції на вербальні і невербальні спроби інших людей вступити в бесіду.
 2. Погане використання соціальних сигналів і незначна інтеграція соціальної, емоційної і комунікативної поведінки.
 3. Особливо характерна відсутність соціо-емоційної взаємності.
 4. Порушення в спілкуванні.
 5. Відсутності соціального використання мовних навичок.
 6. Порушення у рольових і соціально-імітаційних іграх; низка синхронність і відсутність взаємності в спілкуванні.
 7. Недостатня гнучкість мовного виразу, відносна відсутність творчості і фантазії в мисленні.
 8. Порушення використання тональностей і виразності голосу для модуляції спілкування.
 9. Відсутність супровідної жестикуляції.
 10. Обмежена стереотипністю поведінка, інтереси і активність.
 11. Встановлений жорсткий і разом і назавжди заведений порядок у багатьох аспектах повсякденного життя, звичайно це відноситься до нових видів діяльності, а також до старих навичок і ігрової активності.
 12. Неспецифічні прояви — фобії, порушення сну і прийому їжі, вибухи гніву і агресивність. Досить часті самопошкодження (наприклад, в результаті кусання зап’ястій), особливо при супутній важкій розумовій відсталості.

Атиповий аутизм (F84.1)

Синдром Ретта (F84.2)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Початок захворювання в більшості випадків у віці між 7 і 24 місяцями.
 2. Втрата навмисних рухів руки і придбаних тонких моторних маніпулятивних навичок.
 3. Втрата, або відсутність розвитку мовлення; відзначаються характерні стереотипні рухи руками — болісні заламування або «миття рук», руки зігнуті перед грудною клітиною або підборіддям; стереотипне змочування рук слиною.
 4. Відсутність належного пережовування їжі.
 5. Часті епізоди задишки.
 6. Майже завжди є нездатність встановити контроль за функціями сечового міхура і кишечнику.
 7. Часті надмірна слинотеча і випинання мови.
 8. Втрачається включеність у соціальне життя.

Інший дезінтегративний розлад дитячого віку (F84.3)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Нормальний розвиток до віку принаймні 2-х років.
 2. Втрата раніше придбаних навичок.
 3. Якісно порушене соціальне функціонування.
 4. Глибока регресія або втрата мовлення.
 5. Регресія в рівні гри, соціальних навичок і адаптивної поведінки.
 6. Часта втрата контролю за функцією кишечнику або сечового міхура, іноді з контролем, що погіршується, за руховими функціями.
 7. Немає ознак органічного захворювання або ушкодження.

Гіперактивний розлад, який об’єднується з розумовою відсталістю і стереотипними рухами (F84.4)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Неконструктивна гіперактивність.
 2. Рухові стереотипії.
 3. Виражена розумова відсталість.

Синдром Аспергера (F84.5)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Відсутність клінічно значущої загальної затримки мовлення або когнітивного розвитку (як при аутизмі).
 2. Якісні порушення соціальних взаємодій.
 3. Обмежені і стереотипні особливості поведінки, інтересів і занять.

Інші загальні розлади розвитку (F84.8)

Інші розлади психологічного розвитку (F88)


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211