НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Діагностичний розділ

F70–F73
РОЗУМОВА ВІДСТАЛІСТЬ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper08.htm.

Легка розумова відсталість (F70)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. IQ в діапазоні 50–69.
 2. Затримка розуміння і мовлення в різному ступені, причому порушення експресивного мовлення можуть зберігатися і у зрілому віці.

Помірна розумова відсталість (F71)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. IQ в діапазоні від 35 до 49.
 2. Розбіжності в профілях тестування можливостей, коли досягаються високі рівні по тестах на оцінку зорово-просторових навичок у порівнянні з результатами завдань, що залежать від розвитку мовлення.
 3. Незграбність сполучається з емотивністю від соціальної взаємодії.
 4. Низький рівень розвитку мовлення.
 5. Засвоєння мімічно-мануальних знаків, що дозволяє до деякої міри компенсувати недостатність мови.
 6. У більшості хворих виявляється органічні мозкові ураження.

Важка розумова відсталість (F72)

Клінічні діагностичні критерії: IQ в межах від 20 до 34.

Глибока розумова відсталість (F73)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. IQ нижче 20.
 2. Розуміння і використання мовлення обмежується в кращому випадку виконанням основних команд і вираженням елементарних прохань.
 3. Маються прості зорово-просторові навички.
 4. При адекватному нагляді і керівництві хворі можуть брати участь у домашніх і практичних справах.
 5. У більшості випадків встановлюється органічне мозкове ураження. Часті важкі неврологічні прояви, такі як епілепсія, а також розлади зору і слуху. Особливо часті загальні розлади розвитку в найбільше важких формах, зокрема атиповий аутизм.

F7x.0 мінімальні поведінкові порушення або відсутність їх.

F7x.l значні поведінкові порушення, що вимагають уваги або лікувальних засобів.

F7x.8 інші поведінкові порушення.

F7x.9 поведінкові порушення не визначені.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211