НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Діагностичний розділ

F30–F39
АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ НАСТРОЮ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper04.htm.

МАНІАКАЛЬНИЙ ЕПІЗОД (F30)

Гіпоманія (F30.0)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Наявність періоду стійко піднятого, експансивного або дратівливого настрою.
 2. Наявність і сполучення, щонайменше, трьох з наступних симптомів:
  2.1. підвищена збудженість і активність;
  2.2. підвищена самооцінка;
  2.3. перестрибування думок;
  2.4. підвищена говіркість;
  2.5. підвищена відвертаємість;
  2.6. зниження потреби у сні;
  2.7. гіперсексуальність, розгальмованість інших потягів;
  2.8. надмірне захоплення діяльністю, що приносить задоволення.
 3. Утруднення в працездатності або соціальній діяльності у вигляді необачності.

Патопсихологічні діагностичні критерії: ознаки маніакального регістр-синдрому.

Параклінічні методи досліджень:

 1. Біохімічні дослідження — підвищення дофамінергічної активності.
 2. ЕЕГ — неспецифічні ознаки дисфункції гіпоталамічно-стовбурових систем мозку.

Манія без психотичних симптомів (F30.1)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Наявність стійко піднятого, експансивного або дратівливого настрою у супроводі надлишкової енергійності, зниженням потреби у сні.
 2. Порушення звичайного професійного, соціального функціонування.
 3. Ідеї величі.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи досліджень відповідають критеріям F30.0.

Манія з психотичними симптомами (F30.2)

Клінічні діагностичні критерії:

1), 2), 3) — відповідають таким у рубриці F30.0;

 1. Галюцинаторно-маячні феномени.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи досліджень відповідають критеріям F30.0.

БІПОЛЯРНИЙ АФЕКТИВНИЙ РОЗЛАД (F31)

Клінічні діагностичні критерії:

Маніакальний період:

 1. Підвищений настрій.
 2. Підвищена самооцінка.
 3. Підвищена активність.
 4. Підвищена енергійність.
 5. Підвищена працездатність.
 6. Підвищена говіркість.
 7. Пожвавлення моторики.
 8. Зниження потреби у сні.
 9. Підвищена відвертаємість уваги.

Депресивний період:

 1. Знижений настрій із покращенням у вечірні часи.
 2. Зниження енергійності.
 3. Зниження працездатності.
 4. Інтелектуальна загальмованість.
 5. Рухова загальмованість.
 6. Вітальне почуття туги.
 7. Відчуття соматичного занедужання.
 8. Порушення сну.
 9. Зниження апетиту.
 10. Схуднення.
 11. Наявність диспептичних розладів.

Клінічні діагностичні критерії (взаємозв’язок у часі):

 1. Епізоди зв’язані із сезонністю.
 2. Маніакальний епізод триває до 4-х місяців.
 3. Депресивний епізод триває до 6 місяців.

Патопсихологічні діагностичні критерії:

 1. При маніакальному епізоді:
  1.1. темп і активність мислення підвищені;
  1.2. підвищена самооцінка;
  1.3. підвищена шкала манії.
 2. При депресивному епізоді:
  2.1. загальмованість мислення;
  2.2. знижена самооцінка;
  2.3. підвищена шкала тривожності.
 3. Інтелектуально-когнітивного та мнестичного дефекту немає.

Параклінічні методи дослідження:

 1. Електрофізіологічні дані — неспецифічні зміни.
 2. Біохімічні дослідження крові і сечі — виявляється підвищення дофамінергічної активності.

ДЕПРЕСИВНИЙ ЕПІЗОД (F32)

Клінічні діагностичні критерії: див F31

РЕКУРЕНТНИЙ ДЕПРЕСИВНИЙ РОЗЛАД (F33)

Клінічні, патопсихологічні та параклінічні методи дослідження — відмінності в динаміці перебігу ті ж, що в попередніх рубриках.

ХРОНІЧНІ (АФЕКТИВНІ) РОЗЛАДИ НАСТРОЮ (F34)

Циклотимія (F34.0)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Зниження настрою з покращенням у вечірні часи.
 2. Пригніченість.
 3. Зменшення енергійності.
 4. Зниження працездатності.
 5. Мала ступінь психічної і моторної загальмованості.
 6. Внутрішнє невдоволення і роздратованість.
 7. Невмотивована ворожість до близьких, друзів, знайомих.
 8. Порушення сну.

Патопсихологічні діагностичні критерії: зниження уваги, пам’яті, фіксаційна амнезія.

Параклінічні методи дослідження: специфічних ознак немає.

Дистимія (F34.1)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Зниження енергійності і активності.
 2. Почуття безнадійності.
 3. Ангедонія.
 4. Звинувачення долі, обставин, а не себе.
 5. Є свідомість хвороби.
 6. Повільний розвиток, перебіг більше 2-х років.
 7. Втрата лібідо.

Патопсихологічні діагностичні критерії: відзначається зниження уваги, пам’яті, субдепресивні ознаки.

Параклінічні методи дослідження — неспецифічні ознаки.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211