НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Діагностичний розділ

F20–F29
ШИЗОФРЕНІЯ, ШИЗОТИПОВІ І МАЯЧНІ РОЗЛАДИ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper03.htm.

ШИЗОФРЕНІЯ (F20)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Ідеаторні автоматизми: відчуття відкритості, керування, відчуження, вкладування, або внутрішнього звучання («відлуння») думок.
 2. Маячні ідеї (особливо первинні) відношення, переслідування, гіпнотичного і фізичного впливу тощо.
 3. Структурні порушення мислення (розірваність, паралогічність, символістика, вичурність висновків, утворення псевдопонять, припинення, обриви, відібрання і відчуженість думок).
 4. Емоційна гіперестезія, неадекватність, перекручення, амбівалентність емоцій, емоційне уплощення й емоційна тупість.
 5. Явища деперсоналізації (почуття роздвоєння, заміщення, відчуженості почуттів і переживань, свого психічного і соматичного «Я»), аперсоналізації (почуття втрати власного «Я»), дереалізації (почуття зміненості і відчуженості навколишнього), негативізм, аутизм (відмова від контактів із реальністю, відхід у світ нереальних і фантастичних переживань).
 6. Зниження або перекручення потягів, функцій ефекторно-вольової сфери, амбітендентність.

Патопсихологічні діагностичні критерії: ознаки структурних порушень мислення, паралогічності, символістики й аморфності розумових процесів, уплощення і неадекватності емоцій; для дослідження використовуються методики спрямовані на вивчення стану інтелекту, мислення, емоцій.

Параклінічні методи дослідження: суттєвого значення для діагностики не мають.

Параноїдна шизофренія (F20.0)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Маячні ідеї переслідування, відношення, значення, величі, тілесних змін і ревнощів.
 2. Слухові істинні і псевдогалюцинації.
 3. Нюхові, тактильні і зорові галюцинації.

Патопсихологічні діагностичні критерії відповідають F20.

Гебефренна шизофренія (F20.1)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Початок у підлітковому віці.
 2. Розірваність мислення і мовлення.
 3. Порушення поведінки, манірність, гримасування, непередбачуваність.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи дослідження відповідають F20.

Кататонічна шизофренія (F20.2)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Ступор або мутизм, застигання, ригідність м’язів, воскова гнучкість.
 2. Збудження.
 3. Негативізм.
 4. Ехолалія, ехопраксія.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи дослідження відповідають F20.

Недиференційована шизофренія (F20.3)

Клінічні діагностичні критерії:

Крім перерахованих у розділі F20: наявність шизофренічних симптомів, без виразного домінування яких-небудь діагностичних характеристик.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи дослідження відповідають F20.

Постшизофренічна депресія (F20.4)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Депресивний стан, що виник як наслідок шизофренії.
 2. Наявність деяких шизофренічних симптомів.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи дослідження відповідають F20.

Резідуальна шизофренія (F20.5)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Хронічний перебіг шизофренічного процесу.
 2. Наявність негативних симптомів (емоційне уплощення, зниження спонукувань, недостатність навичок самообслуговування).

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи дослідження відповідають F20.

Проста шизофренія (F20.6)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Розщеплення мислення (аморфність, затримки, зникання, напливи, непідпорядкованість, почуття відкритості думок).
 2. Паралогічність мислення.
 3. Аутизм, байдужність до себе, емоційне уплощення.
 4. Неадекватна поведінка, схильність до бродяжництва.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи дослідження відповідають F20.

ШИЗОТИПОВИЙ РОЗЛАД (F21)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Неадекватний афект, емоційна холодність.
 2. Дивакуватість у поведінці, чудернацтво, дивні переконання.
 3. Соціальна відгородженість.
 4. Підозрілість або наявність параноїдних ідей, нав’язливої думки, дивне, стереотипне мислення, вичурне мовлення.
 5. Епізодичні психотичні епізоди.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи дослідження відповідають F20.

ХРОНІЧНІ МАЯЧНІ РОЗЛАДИ (F22)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Монотематичне або систематизоване політематичне маячення — переслідування, величі, іпохондричне, ревнощів, еротичне, дисморфофобічне.
 2. Тривалість не менш 3 місяців.
 3. Відсутність хронічного галюцинозу.
 4. Афективні депресивні розлади.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи дослідження відповідають F20.

ГОСТРІ ТА ТРАНЗИТОРНІ ПСИХОТИЧНІ РОЗЛАДИ (F23)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Гострий початок захворювання з наявністю маячення, галюцинацій, інкогерентності мови, та їх комбінацій. Інтервал між появою симптомів та повністю сформованим розладом не більше двох тижнів.
 2. Маячення, галюцинацій, розірваність мови або їх сполучення.

Патопсихологічні діагностичні критерії: порушення мислення, неадекватність емоцій.

Параклінічні методи дослідження відповідають F20.

ІНДУКОВАНИЙ МАЯЧНИЙ РОЗЛАД (F24)

Клінічні діагностичні критерії: дві або декілька осіб розділяють теж саме маячення або маячну систему і підтримують одна одну в цьому.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи досліджень відповідають F20.

ШИЗОАФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ (F25)

Клінічні діагностичні ознаки:

 1. Сполучення шизофренічних і афективних симптомів одночасно або послідовно протягом декількох днів.
 2. Підвищений настрій або депресивний настрій.
 3. Маячні ідеї відношення, переслідування, винахідництва, величі тощо.

Патопсихологічні діагностичні критерії, параклінічні методи досліджень відповідають F20.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211