НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Діагностичний розділ

F10–F19
ПСИХІЧНІ І ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ ВНАСЛІДОК ВЖИТКУ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper02.htm.

Гостра інтоксикація (F1x.0)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Гострий інтоксикаційний ефект на ЦНС:
  1.1. хиткість ходи;
  1.2. нестійкість вертикальної ходи;
  1.3. дизартрія;
  1.4. ністагм;
  1.5. змінений стан свідомості;
  1.6. вегетативна лабільність.
 2. Поведінкова розгальмованість.
 3. Симптоми пожвавлення або гіперактивності.
 4. Афективні розлади — ейфорія або агресивність.

Синдром залежності (Flx. 2)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Сильна потреба або необхідність прийняти речовину.
 2. Порушення спроможності контролювати прийом речовини.
 3. Ознаки толерантності — збільшення дози речовини, необхідної для досягнення ефекту сп’яніння.
 4. Прогресуюче забуття альтернативних інтересів на користь вжитку речовини.
 5. Продовження вжитку речовини, незважаючи на очевидні шкідливі наслідки.

Стан відміни (F1x.3)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Занепокоєння.
 2. Депресія.
 3. Розлади сну.
 4. Відміна полегшується наступним вжитком речовини.

Стан відміни з делірієм (F1x.4)

Психотичний розлад (F1x. 5)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Виник під час або безпосередньо після вжитку речовини (звичайно протягом 48 годин).
 2. Психотичні розлади з пізнім дебютом (більш 2 тижнів після вжитку речовини).

Амнестичний синдром (F1x.6)

Клінічні діагностичні критерії:

 1. Порушення пам’яті на недавні події, порушення почуття часу.
 2. Відсутність порушення безпосереднього відтворення, порушення свідомості і загального порушення пізнавальних функцій.
 3. Анамнез або об’єктивні докази хронічного вжитку алкоголю або наркотиків.
 4. Особистісні зміни з появою апатії і втрати ініціативи.
 5. Конфабуляції.

Резідуальний психотичний розлад і психотичний розлад із пізнім (відставленим) дебютом (F1x.7)

Інші психічні і поведінкові розлади (Flx.8)


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211