НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии »

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ І ПАТОМОРФОЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЛКОГОЛЮ НА МОДЕЛІ МЕГАПОЛІСУ

Г. О. Мусієнко

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків

* Електронна публікація:
Мусієнко Г. О. Вивчення соціально-економічних чинників, що зумовлюють виникнення і патоморфоз залежності від алкоголю на моделі мегаполісу [Електронний ресурс] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев–Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/actual/paper072.htm.

Погіршення показників стану психічного здоров’я населення нашої країни за останнє десятиліття пов’язується з негативною дією на загальний стан здоров’я і рівень якості життя громадян та складним комплексом негативного впливу соціальних, економічних, екологічних та інших важливих системотворних факторів та чинників, що в свою чергу призводить до поширення вживання психоактивних речовин, у т. ч. і алкогольних напоїв.

Вивчення соціально-економічних складових як факторів ризику виникнення залежності від психоактивних речовин (ПАР), а також на її перебіг, має певні традиційні підходи в епідеміології неепідемічних захворювань.

Сучасний стан рівня державної наркологічної допомоги населенню в країні являє собою віддзеркалення процесів трансформації в Україні, які охопили не тільки економічну сферу, але й систему соціальних відносин в цілому. Тому вивчення деяких соціально-економічних чинників, що зумовлюють патоморфоз виникнення залежності від ПАР у осіб, які звернулися за спеціалізованою наркологічною допомогою до наркологічної служби в м. Харкові, і зокрема до Московського районного наркокабінету у 2002–2005 роках, дозволили побудувати на їх основі прогностичні моделі розвитку епідеміологічної ситуації стосовно вживання ПАР в регіоні.

Метою дослідження було продовження розробки комп’ютерної бази даних про осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкогольних напоїв та їх дериватів серед населення м. Харкова і зокрема в його Московському районі.

Предметом дослідження були соціально-економічні, демографічні та деякі статистичні показники осіб з алкогольною залежністю. Так, за станом на 01.01.2006 року, на диспансерному обліку в наркокабінеті Московського району було 3689 хворих (в тому числі F10.20–F10.26 — 3611, а F10.30–F10.70 — 78 хворих), що становило 18,76% від усіх хворих, що перебували на диспансерному обліку в наркологічній службі м. Харкова (в тому числі F10.20–F10.26 — 18,56%, а F10.30–F10.70 — 37,32%).

Слід відмітити те, що за звітний період кількість хворих в районі за рубриками F10.30–F 10.70 збільшилась у 2005 році на 11,63%.

Протягом 2005 року на диспансерний облік наркологічним кабінетом Московського району було взято 163 хворих, в тому числі F10.20–F10.26 — 110 (67,48%), а F10.30–F10.70 — 55 (33,74%) осіб.

Аналізуючи лікувально-профілактичну роботу наркологічного кабінету Московського району, слід відмітити те, що кількість хворих, знятих з диспансерного обліку протягом 2005 року, значно збільшилась (на 17,59%) в порівнянні з 2002 роком.

Так як на попередньому етапі нашого комплексного дослідження ми зазначали, що для повної відповідності структури державної наркологічної служби в Україні як в цілому, так і в її регіонах (на рівні районних та міських служб), слід вивчати не тільки лікувальний, профілактичний, реабілітаційний та спостережний аспекти, а також вивчати та враховувати чинники соціальних, економічних, психологічно-культуральних явищ, що тісно пов’язані з психічними та поведінковими розладами та особливостями у осіб внаслідок вживання спиртних напоїв та їх дериватів, що дозволить в подальшому, прогнозувати ситуацію стосовно даної проблеми.

Тому нами також вивчались деякі з вищезгаданих показників в м. Харкові та його Московському районі (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка населення та рівня безробіття у м. Харкові та його Московському районі протягом 2002–2005 рр.

Місто (район) Рік
2002 2003 2004 2005
Населення м. Харкова та Московського району (за станом на 01.01), тис. осіб
м. Харків 1470,9 1466,3 1464,4 1463,2
Московський район 310,3 309,6 310,0 308,9
Чисельність безробітних осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості, осіб
м. Харків 10 389 10 004 9179 7675
Московський район 2835 2331 2149 1592

В районі у 2005 році відмічено зростання об’єму виробленої продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на 23,98% (у порівнянні з 2002 роком).

Рівень безробіття у м. Харкові за останні три роки має тенденцію до зниження. Так, в 2005 році він становив по відношенню до показника 2002 року — 19,9%.

За 2002 рік кількість злочинів, скоєних в стані алкогольного сп’яніння, в районі зросла на 8,62% (у порівнянні з 2001 роком) і продовжувала зростати до 2004 року, а вже в 2005 році їх кількість зменшилась на 23,11% в порівнянні з даними 2002 року.

Невтішна демографічна ситуація в Московському районі відмічається протягом останніх років. Кількість зареєстрованих померлих збільшилась на 1,04% у 2005 році у порівнянні з 2002 роком.

З проведеного дослідження слідує, що кількість хворих на алкогольні психози, що перебувають на обліку в районі, становить 1/3 частину від кількості хворих даного контингенту, що перебувають на обліку в міській наркологічній службі. Захворюваність на алкогольні психози в Московському районі становить більше третини від показника захворюваності у м. Харкові, а також відмічається зниження показника якості лікувально-профілактичної роботи серед диспансерної групи хворих наркопрофілю.

Тому роботу наркологічної служби слід обов’язково базувати на статистичній, нормативно-правовій, науково-методичній базах з обов’язковим оснащенням сучасними інформаційними технологіями робочого місця районного нарколога.© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211